Get Adobe Flash player

Anglický jazyk

Anglický jazyk 6. ročník

Slovní zásoba

       výslovnost, pravopis, intonace, přízvuk, slovosled

 -          práce se slovníkem

       fráze

       dialogy

Tematické okruhy

        My school/My classroom

 -           My life

        My year

       My free time

 -          Animals

-         Doctor, doctor

-         The National Health Service

-         Activities in the past

-         Food, Restaurant

-         Meals and meal times in Britain

Gramatika

 • přítomný čas
 • určitý a neurčitý člen
 • předložky
 • there is/are
 • přídavná jména
 • přítomný čas prostý
 • přítomný čas průběhový
 • řadové číslovky 1. – 99.
 • množné číslo podstatných jmen
 • sloveso have/has got
 • zájmena – osobní (podmětný a předmětný tvar), přivlastňovací, přivlastňovací, ukazovací, tázací
 • zájmena neurčitá (some, any)
 • tvary minulého času slovesa to be
 • minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves – oznamovací způsob, tvorba otázky a záporu
 • nepravidelná slovesa
 • vazba be going to
 • zájmena some/any
 • počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
 • použití much/many, (a)little/(a) few s počitatelnými/nepočitatelnými podstatnými jmény
 • použití členů určitých a neurčitých s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény

Aktualizováno (Úterý, 28 Srpen 2018 18:33)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
duben 2019
Ne Po Út St Čt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner