Get Adobe Flash player

Český jazyk

1. pololetí

Mluvnice

 • opakování mluvnice a pravopisu ze 6.ročníku 

Zahajovací písemná práce

Mluvnice - obecné výklady o českém jazyce

Mluvnice - Tvarosloví

 • slovní druhy
 • druhy jmen
 • mluvnické kategorie jmen
 • mluvnické kategorie sloves + třída a vzor

 1.čtvrtletní práce 

 • mluvnické kategorie sloves - rod
 • příslovce

2.čtvrtletní práce 

Sloh

 • vypravování
 • popis statický a dynamický
 • líčení
 • charakteristika

 

Literatura

 • životy
 • legendy
 • kroniky
 • husitská literatura
 • literatura 16. století
 • zábavná literatura
 • cestopisy
 • pobělohorská literatura
 • světová literatura
 • národní obrození

 

2.pololetí

Mluvnice - význam slov

 •          slovo a sousloví
 •      slova mnohoznačná a jednoznačná, odborné názvy a názvosloví
 •      synonyma, antonyma, homonyma a slova citově zabarvená
 •  jazykové příručky 
 •  slovní zásoba
 •  tvoření slov

3.čtvrtletní práce 

Mluvnice- skladba

 • druhy vět
 • základní větné členy
 • rozvíjející větné členy
 • stavba věty jednoduché
 • souvětí - typy vět

 Sloh

 • charakteristika
 • žádost
 • životopis
 • výpisky a výtah

 

Literatura

 • národní obrození - jazykověda, historie
 • národní obrození - spisovatelé
 • vývoj divadla 

 

 procvičování učiva:

       pravopis - např. www.diktatorek.cz

                                    Styblík V. a kol. - Cvičení z pravopisu pro větší školáky

 

       gramatika - např. Bičíková V. a kol. - Český jazyk - pracovní sešit pro 7.ročník

 

                                      http://testy.nanic.cz/testy/cestina/

 

Aktualizováno (Neděle, 10 Září 2017 17:21)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
květen 2019
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner