Get Adobe Flash player

Matematika

Na všechny hodiny matematiky děti nosí potřebné pomůcky - sešit, učebnici, tabulky, rýsovací potřeby (seznam mají zapsaný ve školním sešitě).

V letošním školním roce budou žáci potřebovat kalkulačky s funkcí mocniny a odmocniny. Pokud budete kalkulačku teprve pořizovat, měla by mít i goniometrické funkce (sin, cos, tan), aby dětem sloužila i v 9. třídě.

 

 

Algebra

- Odhad druhé mocniny a odmocniny, výpočty elementárních příkladů bez použití kalkulátoru, s kalkulátorem

-  Druhá mocnina a odmocnina

-  Proměnná, výrazy s proměnnými

-  Hodnota výrazu

-  Mnohočleny - jednočlen, mnohočlen, součet, rozdíl a součin mnohočlenů

-  Rozklad na součin, užití vzorců (a + b)2, (a - b)2, a2 - b2

- Lineární rovnice

-  Lineární nerovnice, intervaly

-  Základy statistiky, aritmetický průměr

 

 Geometrie

-  Pythagorova věta

- Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnic

-  Středový úhel, kruhová výseč

-  Volné rovnoběžné a pravoúhlé promítání

-  Rotační válec

-  Síť rotačního válce

-  Objem a povrch rotačního válce

-  Osa úsečky, osa úhlu, rovnoběžky, kružnice

- Thaletova věta

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Září 2018 19:26)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
červenec 2019
Ne Po Út St Čt So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner