Get Adobe Flash player

Zpráva z činnosti ŽP za 1. pol. 2017/18

Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 1. pololetí 2017/2018

Předseda parlamentu: Daniel Milyan (VI.)

Místopředseda parlamentu:  Danilo Rotko (VII. B)

Zapisovatel: Tereza Svobodová (VIII.)

Třídní samospráva:

V. A

Předseda: Adéla Skleničková

Místopředseda: Petr Svoboda

V. B

Předseda: Pavel Stehlík

Místopředseda: Jan Šíma

VI. třída

Předseda: Daniel Milyan

Místopředseda: Jan Holeček

VII. A

Předseda: Karolína Baierlová

Místopředseda: Ema Krejčí

 VII. B

Předseda: Danilo Rotko

Místopředseda: Nikola Vlčková

 VIII. třída

Předseda: Tereza Svobodová

Místopředseda: Karolina Libertinová

 IX. třída

Předseda: Josef Vysočanský

Místopředseda: Petra Plečindová


 • environmentální projekt Recyklohraní nadále pokračuje - stále sbíráme baterky a malé elektrospotřebiče, hliník a papír; sběr velkých elektrospotřebičů z domácností byl organizátory projektu zrušen, žáci společně s učiteli plní projektové úkoly - 1. i 2. stupeň - aktuální stav bodů (789)

Ø  V průběhu 1. pololetí byly z projektu zakoupeny náhradní panáčci na stolní fotbal

Ø  1. úkol - říjen 2017 - na 1. stupni - V. A, na 2. stupni - VII. A

Ø  2. úkol -  ledna 2018 – na 1. stupni – IV. třída, na 2. stupni – IX. třída

 • informace o různých soutěžích a akcích na škole i mimo ni mají žáci k dispozici na nástěnce u sborovny, na webových stránkách školy, případně ve třídách
 • všem žákům neustále připomínat nezbytnost zhasínání nejenom ve třídách, ale i na záchodech, šetření vodou a správné třídění odpadu
 • žáci mají možnost půjčovat si deskové hry během přestávek či využívat stolní fotbal na 1. i 2. stupni
 • žáci pravidelně sledují, konzultují a řeší projevy šikany

·         Dětský ráj – tematická aktivita pro 1. stupeň – VI. třída (celá)/VIII. třída (M. Merklová, A. Řehulková - taneční) – každé úterý 14,00 – 15,00 hod, konkrétní obsah jednotlivých aktivit byl přizpůsoben požadavkům žáků a aktuálním akcím školy, např. sportovní soutěže, podzimní výtvarné dílny, environmentálně zaměřené kvízy a soutěže, naučná stezka, v prosinci proběhlo pečení perníčků a cukroví a výtvarná dílna s vánoční tématikou

·         vánoční akademie – nebyla z důvodu rekonstrukce tělocvičny realizována – úspěšně proběhlo vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou Žatec

 • proběhla volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2016/17

Ø  Nejlepší žák 16/17 - Tereza Svobodová - za vynikající studijní výsledky

Ø  Talent roku 16/17 – Daniel Milyan - za vynikající reprezentaci školy

·         Aktivity jednotlivých tříd

 • V. A – praktická přednáška o zvířatech pro 1. třídu proběhne na jaře
 • V. B - soutěžní dopoledne pro 1. třídy v prosinci – přesunuto na leden 2018
 • VI. - ekohlídka na 1. a 2. stupni – III. třída stále nemá koše na tříděný odpad  - zajistí V. A, tematická aktivita pro ŠD – pečení perníčků, krmení ptáčků – vyvěšování krmítek, bowlingový turnaj - 22. 12. 17

Ø  tematická aktivita pro ŠD

Ø  projekt 72 hodin - Ekohrátky pro předškoláky - 13. 10. 17 - děti z MŠ viděly cvičené psy, mohly si vybrat, jestli půjdou na ekoateliér nebo na bioateliér, poslechly si přednášku o ochraně přírody a na několika stanovištích si vyzkoušely, zda dokáží správně pečovat o přírodu a své životní prostředí. Na závěr zasadili žáci společně s dětmi z MŠ na jejich zahradě dvě třešně. Do projektu se zapojila VI. a VIII. třída

Ø  vánoční bowlingový turnaj 22. 12. 17 - absolutní vítěz Adam Franc

 • VII. A - výtvarná soutěž pro celou školu – realizováno bude v 2. pol. 17/18

Ø  Tajemství ve škole - hledání pokladu pro děti ze ŠD - 19. 12. 17 - děti byly nadšené

 • VIII. - školní časopis – chystá se první číslo
 • IX. – Halloweenský den pro ŠD - úspěšně realizován v pátek 3. 11. 17

Závěr:

V letošním školním roce hodnotím práci žákovského parlamentu poměrně kladně, žáci se více zapojili do mimoškolních aktivit, zrealizovali několik kvalitně připravených a efektivních akcí, kterými si osvojili a upevnili mnoho schopností, dovedností, respektive kompetencí, nejenom komunikativní, k řešení problémů, občanské, personální, sociální a pracovní, ale i k učení, vždyť právě tato činnost je učí smysluplně se zapojit do společenského života, stát se platnými členy společnosti a přispět k jejímu rozvoji.

Žáci spolu napříč všemi třídami účinně spolupracují, vhodně komunikují a řeší problémy, vzájemně si pomáhají. Zásadní přínos spatřuji zvláště v tematické aktivitě, kterou pravidelně a se zájmem realizují žáci VI. a dívky z VIII. třídy pro spolužáky ze školní družiny. Organizátoři se stali v mnohém pro malé děti vzorem a inspirací, o aktivitu je z obou stran veliký zájem a její samotný průběh je pro mě dokladem, jak podstatnou funkci při výchově a vzdělávání dětí plní správná motivace.

Zpracovala: Silvie Svobodová

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
září 2018
Ne Po Út St Čt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner