Get Adobe Flash player

Zpráva z činnosti ŽP za 2. pol. 2017/18

   Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 2. pololetí 2017/2018

   

 • environmentální projekt Recyklohraní nadále pokračuje - stále sbíráme baterky a malé elektrospotřebiče, hliník a papír; sběr velkých elektrospotřebičů z domácností byl organizátory projektu zrušen, žáci společně s učiteli plní projektové úkoly - 1. i 2. stupeň 
 • 4. úkol - červen 2018 – na 1. stupni – III. třída, na 2. stupni – IX. třída
 • informace o různých soutěžích a akcích na škole i mimo ni mají žáci k dispozici na nástěnce u sborovny, na webových stránkách školy, případně ve třídách
 • všem žákům neustále připomínat nezbytnost zhasínání nejenom ve třídách, ale i na záchodech, šetření vodou a správné třídění odpadu
 • žáci mají možnost půjčovat si deskové hry během přestávek či využívat stolní fotbal na 1. i 2. stupni
 • žáci pravidelně sledují, konzultují a řeší projevy šikany
 • V. A – praktická přednáška o zvířatech pro 1. třídu

  

ü  zúčastnily se: všechny třídy 1. stupně

 

ü  vyhodnocení: v každé třídě byli vybráni tři nejlepší žáci a odměněni

  

 • V. B - soutěžní dopoledne pro 1. třídy

  

ü  zúčastnily se: 1. – 4. třída

 

ü  zvítězily: 1. a 2. třída

  

 • VI. - ekohlídka na 1. a 2. stupni
 • VII. A - výtvarná soutěž pro celou školu
 • VIII. – žádná společná třídní akce
 • IX. – pomoc při organizaci závěrečné tematické aktivity – 29. 05. 2018

    

Závěr:

 

V letošním školním roce hodnotím práci žákovského parlamentu jako průměrnou, žáci se zapojili do mimoškolních aktivit, zrealizovali několik kvalitně připravených a zajímavých akcí, splnili úkoly z projektu Recyklohraní, ale jejich zájem znatelně poklesl. Akcemi si osvojili a upevnili mnoho schopností a dovedností, díky nimž se mohou smysluplně zapojit do kulturního společenského života, stát se platnými členy společnosti a přispět k jejímu rozvoji.

 

Žáci spolu napříč všemi třídami účinně spolupracují, vhodně komunikují a řeší problémy, vzájemně si pomáhají. Zásadní přínos spatřuji zvláště v tematické aktivitě, kterou stále, pravidelně a se zájmem realizují žáci VI. a dívky z VIII. třídy pro spolužáky ze školní družiny. Organizátoři se stali v mnohém pro malé děti vzorem a inspirací, o aktivitu je z obou stran veliký zájem a její samotný průběh je pro mě dokladem, jak podstatnou funkci při výchově a vzdělávání dětí plní správná motivace.

   

Zpracovala: Silvie Svobodová

 

 

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
srpen 2018
Ne Po Út St Čt So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner