Get Adobe Flash player

Pro vycházející žáky

 

OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ, p. o.

 ŽATEC

POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ LOUNY

PROPAGAČNÍ VÝSTAVU

VE ČTVRTEK 29.11.2018 OD 10:00 DO 16:00 HODIN

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ A EKOLOGICKÉ V ŽATCI, SVATOPLUKA ČECHA 1180

Informace z výstavy využijí především žáci a rodiče žáků základních a speciálních škol, kteří končí povinnou školní docházku.

Střední školy především z Ústeckého kraje Vám poskytnou informace o možnostech studia v otevíraných studijních a učebních oborech. Výstava je spojena s praktickými ukázkami prací studentů.

Poradci pro volbu povolání z úřadu práce Vám sdělí informace o středních školách a učilištích v celé České republice.

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Uchazeči konají povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na školy a obory s maturitní zkouškou.

 • Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

  • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
  • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
  • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz
  • V informačních centrech mládeže (ICM)
  • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
  • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
  • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října, pro ostatní obory do 31. ledna  (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.
 • Jak si přihlášku opatřit?

 • Do kdy přihlášku podat?

  • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března .
  • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu.
  • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
  • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
  • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání.
  • Žák může podat přihlášku na dvě školy. Na tiskopis se uvádějí dvě školy, pořadí škol je závislé na preferenci vybraných škol.
 • Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

  • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.
 • Do kdy lze podat odvolání?

  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

  • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.
 • Co je to zápisový lístek?

  • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
  • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Aktualizováno (Úterý, 02 Říjen 2018 18:41)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
září 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner