AKTUÁLNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Od 13. 9. končí povinné screeningové testování žáků. I nadále jsou ale žáci povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách. O případných změnách Vás budeme včas informovat.