DEVÁŤÁCI V MEDEROVĚ DOMĚ

Žáci 9. A stihli ještě před vysvědčením navštívit  Mederův dům – původně středověký dům, který se nachází v centru městské památkové rezervace a je chráněn jako kulturní památka ČR. Než v roce 2020 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, patřil k nejzdevastovanějším památkám v Žatci.