DISTANČNÍ VÝUKA A PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Situace spojená s distanční výukou je velmi náročná nejen pro naše děti, ale i pro Vás, pro rodiče, kteří máte důležitou roli v prevenci rizikového chování  u svých dětí. Proto bychom Vám rádi poskytli následující užitečné odkazy, které doporučuje MŠMT: 

HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.cz 

Tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře 

10 tipů pro rodiče do náročného období 

Co dělat doma… – tipy na volnočasové aktivity 

Prevence z obýváku online seriál 

Jak s dětmi mluvit o koronaviru 

Pracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí 

Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně 

Lasagne – pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době, instrukce k vyplnění zde

Linka psychologické pomoci – zde