OLYMPIJSKÝ BĚH

Žáci 3.- 5. tříd se zúčastnili celonárodní sportovní akce – Běh olympijského dne. Celý den jsme pojali jako projektový den. Žáci se seznámili s myšlenkou olympiády, připomněli si známé sportovní legendy a nakonec se zúčastnili běžeckého závodu. Dětem patří velká pochvala, neboť bojovaly do posledního metru tratě s úsměvem na tváři.