POCHVALA ZA VYSVĚDČENÍ

Velmi rádi bychom pochválili všechny žáky za výborný prospěch v 1. pololetí, bezproblémové chování nebo snahu při práci v distančním vzdělávání. Jsou i tací, kteří budou mít o čem přemýšlet a co v dalším pololetí napravovat, ale v každém případě přejeme všem hodně sil a odhodlání 🙂