ŠKOLNÍ PROJEKT “ROBOT” aneb připomínáme si Karla Čapka

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.

Inspirací ke školnímu projektu na 2. stupni bylo 130. výročí narození Karla Čapka. Během projektu se žáci při distanční výuce, kde mimochodem museli projevit větší samostatnost a odpovědnost, seznámili prostřednictvím prezentací a online hodin s dílem a osobností Karla Čapka, původem a významem slova robot. Pracovali s textem dramatu RUR a samostatně vyhledávali informace na internetu. Výsledkem pak bylo vypracování slohové práce, výukového plakátu (v aplikaci Jamboard) či výtvarné práce na téma ROBOT

Prohlédněte si fantastické práce našich žáků. Moc se jim to povedlo!