ZŠ nám. 28. října slaví 120 let. Otevírá nové učebny a plánuje další rozvoj

Počtem žáků jde o nejmenší základní školu v Žatci, ale právě na tom si ZŠ nám. 28. října zakládá. Oprávněně se o ní říká, že je školou rodinného typu, což mnozí rodiče vítají. Také má velmi dlouhou tradici: slaví 120 let od svého otevření.

Přes svůj věk žije škola především současností a pro své žáky systematicky vytváří moderní a bezpečné podmínky pro vzdělávání. V letošním školním roce otevírá tři nové odborné učebny. Dvě z nich jsou multifunkční a díky svému vybavení poskytují vysoce kvalitní zázemí pro výuku jazyků, informačních technologií ale i dalších vyučovacích předmětů. Třetí učebna včetně přilehlých kabinetů je vybavena nejmodernějším edukačním systémem, který bude sloužit jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Současně s novými učebnami byla zvýšena nejen kapacita internetového připojení, ale i rozšířena dostupnost školní sítě a internetu v učebnách a ostatních prostorách školy. Vybudování učeben včetně konektivity a bezbariérovosti školy stálo necelých 10 milionů korun. Jen něco přes milion ale půjde z městské pokladny, zbytek je financován z dotace projektů Integrovaného regionálního operačního programu.

Nové prostory pro výuku potvrzují směr, kterému se chce škola i nadále věnovat. „Dlouhodobě se věnujeme environmentální problematice a podporujeme ekologické aktivity. Nové vybavení ale napovídá, že se v budoucnu chceme zaměřit také na moderní informační a digitální technologie a jejich využití ve výuce, ale i mimo ni. Dětem chceme v rámci volnočasových aktivit nabízet například kroužky programování a robotiky,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Hassmanová.

Škola chce novinky představit 24. a 25. března na dnech otevřených dveří. V průběhu dnů otevřených dveří se mohou všichni návštěvníci seznámit s novinkami, jež se škole podařilo uskutečnit v minulém desetiletí, tedy od posledních školních oslav. K nim patří zrekonstruovaná tělocvična, již spojuje se školou krytá chodba, moderně vybavené třídy a učebny (IT technika,  školní nábytek), hygienické a sociální zázemí a v neposlední řadě i zabezpečovací systém v celé škole. Chlubit se může také tím, že část školního pozemku je po rekultivaci připravena k využití na výuku nejen pěstitelských prací.

K dalším plánům bude patřit snaha o oživení dalších částí pozemku u školy tak, aby sloužil ke sportování a pro potřeby školní družiny. „Těší nás nejen to, že se školu daří postupně modernizovat, ale také skutečnost, že se daří budovat zdravé klima školy. Myslím, že příkladem toho, že jsme rodinná škola, jsou dobrovolné aktivity žáků vyšších ročníků, které pravidelně ve svém volném čase připravují pro své mladší kamarády z prvního stupně a z družiny.“ dodala J. Hassmanová.

Veškeré snažení školy směřuje k tomu, aby si udržela své renomé. Zatím s tím nemá problém. Svědčí o tom nejen zájem ze strany rodičů, kteří do ní posílají další ročníky dětí, ale také odborné hodnocení. Obě poslední zprávy České školní inspekce jsou toho důkazem.

Tomáš Kassal