DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

V průběhu měsíce února probíhá na naší škole dotazníkové šetření hodnocení kvality školy v jednotlivých oblastech školního života. Využíváme k tomu nabídku společnosti SCIO, která profesionálním způsobem provádí zjišťování a poskytuje srovnání naší školy s ostatními školami. S informacemi dále pracujeme při vlastním hodnocení školy.

Pro objektivitu celého projektu potřebujeme znát názory žáků, jejich rodičů a zaměstnanců školy. Žádáme vás proto o spolupráci a vyplnění jednotlivých dotazníků dle instrukcí třídních učitelů.

Děkujeme předem za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Kolektiv Vaší základní školy.