Chráníme bezpečí našich žáků v budově školy a proto:

  • Volný vstup do budovy školy je zakázán – mimo zaměstnance a žáky školy.
  • Zákonným zástupcům a ostatním osobám bude umožněn vstup do školy pouze na základě předem domluvené schůzky (telefonicky nebo emailem).
  • Vstup zákonných zástupců a ostatních osob do školy je bez vědomí zaměstnanců školy zakázán!
  • Pouze na vyzvání školy si zákonný zástupce převezme žáka ve škole, v ostatních případech si žáka vyzvedává před školou.