Provoz školní družiny:

  • 6:00 – 8:00 hod. a 11:40 – 17:00 hod.

Oddělení školní družiny:

  • I. oddělení: vychovatelka Mgr. Lenka Chrzová ( 1. tř. )
  • II. oddělení: vychovatelka Zuzana Mlčochová ( 2.A, 2.B )
  • III. oddělení: vychovatelka Hana Janoušková ( 2.A, 3.A, 3.B )

Informace ŠD – I. oddělení

Děti se vyzvedávají ze školní družiny videozvonkem, rodiče do školy nesmí, pouze na vyzvání vychovatelky.

Informace ŠD – II. oddělení

Děti se vyzvedávají ze školní družiny videozvonkem, rodiče do školy nesmí, pouze na vyzvání vychovatelky.

 Krásné léto. Těšíme se na výlety v novém školním roce.

Informace ŠD – III. oddělení

Děti se vyzvedávají ze školní družiny videozvonkem, rodiče do školy nesmí, pouze na vyzvání vychovatelky.