Členové školské rady:

  • zástupci zřizovatele: Mgr. Jiří Karas, Mgr. Zdeňka Hamousová
  • zástupci školy: Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Eva Majerová
  • zástupci rodičů: Petra Hartmanová, Lenka Weidischová

Rada města Žatce jmenovala ke dni 1.1.2021 zástupce zřizovatele do Školské rady Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny s účinností od 1.1.2021 do 31.12.2023 – Mgr. Jiřího Karase a Mgr. Zdeňku Hamousovou.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ – volební období od 1.9.2021 do 31.8.2024

Na základě výsledků  druhého kola voleb členů do Školské rady byly zvoleny  Petra Hartmanová a Lenka Weidischová.

Gratulujeme!

Podněty pro školskou radu zasílejte na e-mail sr@3zszatec.cz

Zápisy z jednání školské rady