Školní rok 2022 – 2023

Jméno pedagoga Tř.uč. Předměty Kontakt
Hassmanová Jana, Mgr. ředitelka školy M hassmanova@3zszatec.cz
Celbová Zdeňka, Ing. zástupce ŘŠ | ved. uč. 2. st. F, Ch celbova@3zszatec.cz
Babuková Natalija, Dis. asistent pedagoga babukova@3zszatec.cz
Bejček Pavel Z, Nj, Vo, Nk bejcek@3zszatec.cz
Burýšková Milena, Mgr. Hv (1.st a 2.st), Přv, Prv, Pč, Vv, buryskova@3zszatec.cz
Cagášková Ladislava, Mgr. VI.A Aj, Osv, Kaj cagaskova@3zszatec.cz
Kárníková Kateřina, Bc. Školní logoped karnikova@3zszatec.cz
Drexler Monika asistent pedagoga drexler@3zszatec.cz
Duchoňová Mirka, Mgr. Ph.D. VIII. třída | metodik a koordinátor ICT M, Ip, Kaj, Osv duchonova@3zszatec.cz
Hartmanová M. hartmanova@3zszatec.cz
Filipová Anna, Mgr. I. B 1. stupeň, IT 5.ročníky, AJ – 5.B filipova@3zszatec.cz
Holštajnová Kateřina, Mgr. Čj, D, ČjC holstajnova@3zszatec.cz
Chrzová Lenka, Mgr. ŠD chrzova@3zszatec.cz
Janoušková Hana ŠD, Pč, Tv, Vv janouskova@3zszatec.cz
Korbášová Gabriela, Mgr. V. A | předseda ŠR 1. stupeň korbasova@3zszatec.cz
Kovářová Kateřina školní asistent | Pč, Pv, ČjC kovarova@3zszatec.cz
Ladýř Dominik, Bc. Ip, Tv, Vo, Př, Vz ladyr@3zszatec.cz
Majerová Eva, Mgr. IV. A 1. stupeň majerova@3zszatec.cz
Miklošová Anděla, Mgr. III. třída 1. stupeň miklosova@3zszatec.cz
Mlčochová Zuzana vedoucí vychovatelka ŠD mlcochova@3zszatec.cz
Mrásková Lenka asistent pedagoga mraskova@3zszatec.cz
Pešinová Veronika, Ing. XI.B F, Ip, Osv, Přs pesinova@3zszatec.cz
Suchopárová Nela, Ing. asistent pedagoga suchoparova@3zszatec.cz
Svobodová Eva, Mgr. V. B 1. stupeň svobodovae@3zszatec.cz
PhDr. Ing. Svobodová Silvie, Ph.D. VII. třída Př, Přs, Přc, Se, Ch, Čj, Vz, Osv svobodovas@3zszatec.cz
Šilhavá Jana, Mgr. IV.B třída | vých. poradce 1. stupeň silhava@3zszatec.cz
Šolcová Alice, Mgr. II. třída 1. stupeň solcova@3zszatec.cz
Šupejová Štěpánka, Mgr. IX. třída D, Vv, Pv, Osv supejova@3zszatec.cz
Tesařová Kamila, Mgr. I.A, ved. uč. 1. st. 1. stupeň tesarova@3zszatec.cz
Vaic Řánková Veronika, Ing. Asistent pedagoga rankova@3zszatec.cz
Val’ková Anna Čj, ČjC valkova@3zszatec.cz

Konzultační hodiny (platné pouze po předchozí domluvě s vyučujícím)!

Vysvětlivky:

Aj – anglický jazyk, Čj – český jazyk, D – dějepis, Se – seminář z ekologie, F – fyzika, Hv – hudební výchova, Ch – chemie, Ip – informatika a počítače, I – informatika, Kaj – konverzace v Aj, Knj – konverzace v NJ, M – matematika, Nj – německý jazyk, Pp – příprava pokrmů, Př – přírodopis, Přv – přírodověda, Vl – vlastivěda, Vz – výchova ke zdraví, Vo – výchova k občanství, Tv – tělesná výchova, Vv – výtvarná výchova, Z – zeměpis, ŠD – školní družina, Pedi – pedagogická intervence, ČjC – český jazyk pro cizince, Osv -osobnostní a sociální výchova