Základní údaje:

 • Název školy:  Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
 • Zřizovatel: Město Žatec
 • IČO: 61357120
 • Vzdělávací program: Základní škola
 • Právní subjektivita: od 1.10.1994
 • Kapacita školy: 300 žáků
 • Kapacita školní družiny: 90 žáků
 • Kmenové třídy: 13 | počet žáků: 290

Vedení školy:

 • Ředitelka: Mgr. Jana Hassmanová
 • Zástupce ředitele: Ing. Zdeňka Celbová
 • Vedoucí učitel 1. stupně: Mgr. Kamila Tesařová
 • Vedoucí učitel 2. stupně: Ing. Zdeňka Celbová
 • Výchovný poradce: Mgr. Jana Šilhavá
 • Vedoucí vychovatelka ŠD: Zuzana Mlčochová

Provoz školy:

 • Administrativní pracovnice: Markéta Ryšková, DiS., Andrea Schovancová
 • Školník: Jan Baše

Odborné učebny:

 • 2x jazyková – ICT učebna s interaktivní tabulí a žákovskými počítači
 • 1x přírodovědná učebna
 • 5x učebna s interaktivní tabulí
 • matematická učebna s dotykovým počítačem
 • školní kuchyňka
 • učebna technických prací s keramickou dílnou
 • pozemek pro pěstitelské práce

Sportovní zázemí:

 • tělocvična (po rekonstrukci)
 • venkovní sportovní hřiště s umělým povrchem

Výuka jazyků:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk

Internet a ICT podpora:

 • V celé škole přístup k vysokorychlostnímu internetu
 • Využíváme G Suite pro vzdělávání (mapa škol s G Suite zde, zabezpečení a ochrana zde)
 • Vyučující i žáci mají k dispozici Office 365

Kontakty:

Kde nás najdete: