Předmětem podnájmu mohou být tyto prostory: školní tělocvična, školní třída, popř. ostatní nebytové prostory.

Podnájemní smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou nejdéle však na dobu 10 měsíců. Pokud doba podnájmu přesahuje 10 měsíců, je podnájemní smlouva uzavřena teprve po projednání a schválení Radou Města Žatec. Cena podnájmu stanovená ve smlouvě je neměnná po celou dobu platnosti smlouvy.

Kalkulace nákladů je rozpracována na základě aktuálních cen energií a s ohledem na vnitřní předpisy školy. Cena pro daný školní rok je stanovena vždy k 1. 9. tohoto roku.

Ceny podnájmů jednotlivých prostor:

Školní tělocvična

 • Cena za 1 hodinu … 150,- Kč
 • Cena za 2 hodiny … 250,- Kč
 • Za každou další hodinu … 100,- Kč

Školní třída

 • základní cena za 1 hodinu … 150,- Kč
 • základní cena za 2 hodiny … 250,- Kč
 • Za každou další hodinu … 100,- Kč
 • základní cena za odpoledne (od 13.30 do 19.30) … 500,- Kč
 • paušální měsíční cena za pronájem na celý školní rok 1 den v týdnu … min. 1.500,- Kč
 • paušální měsíční cena za pronájem na celý školní rok 2 dny v týdnu … min. 2.500,- Kč

Školní třída s interaktivní tabulí 

 • cena za 1 hodinu … 200,- Kč
 • cena za 2 hodiny … 300,- Kč
 • Za každou další hodinu … 150,- Kč
 • základní cena za odpoledne (od 13.30 do 19.30) … 600,- Kč

Ostatní nebytové prostory
Cena podnájmu je stanovena individuálně s ohledem na velikost prostoru a náklady na straně školy související s jeho využíváním.

Školní tělocvična

Třída

Interaktivní třída