PROJEKT OLYMPIJSKÉ HRY

Žáci 5. třídy využili zákazu cvičení v hodinách Tělesné výchovy(nařízení Vlády ČR – o omezení TV ohledně Covid-19) k rozšíření znalostí v oblasti sportu. S radostí se zapojili do projektu. Pracovali se zájmem a nadšením, vzájemně komunikovali a společně se podporovali. Díky projektu získali spoustu nových vědomostí o OH a o zajímavých a netradičních sportech.