1.pololetí  2. pololetí

Tématické okruhy

Meeting People

Family

Holidays and Traditions

Tématické okruhy

Weather

Travel

Holidays and Traditions

Slovní zásoba

výslovnost

přízvuk

pravopis

Slovní zásoba

výslovnost

přízvuk

pravopis

Komunikační dovednosti

fráze

slovosled

dialogy

Komunikační dovednosti

fráze

slovosled

dialogy