1 Anglická konverzace M. Duchoňová
2 Anglický jazyk L. Cagášková, M. Duchoňová
3 Český jazyk H. Kindlová,  A. Vaľková
4 Dějepis Š. Šupejová
5 Fyzika V. Pešinová, Z. Celbová
6 Osobnostní a sociální výchova M. Duchoňová
7 Informatika a počítače M. Duchoňová, V. Pešinová
8 Matematika M. Duchoňová
9 Pracovní vyučování K. Kovářová
10 Přírodopis S. Svobodová
11 Tělesná výchova P. Burian, A. Vaľková
12 Výchova k občanství Š. Šupejová
13 Výchova ke zdraví S. Svobodová
14 Výtvarná výchova Š. Šupejová
15 Zeměpis P. Bejček