1 Anglická konverzace M. Duchoňová, L. Cagášková
2 Anglický jazyk L. Cagášková, M. Duchoňová
3 Český jazyk H. Kindlová
4 Dějepis Š. Šupejová
5 Fyzika V. Pešinová
6 Hudební výchova V. Pešinová
7 Informatika a počítače p. Burian, V. Pešinová
8 Matematika J. Hassmanová
9 Příprava pokrmů K. Kovářová, V. Pešinová
10 Přírodopis S. Svobodová
11 Tělesná výchova P. Burian, A. Vaľková
12 Výchova k občanství Š. Šupejová
13 Výchova ke zdraví Š. Šupejová
14 Výtvarná výchova Š. Šupejová
15 Zeměpis P. Bejček