1 Anglická konverzace L. Cagášková, M. Hartmanová
2 Anglický jazyk L. Cagášková, M. Hartmanová
3 Český jazyk S. Svobodová,  A. Vaľková
4 Dějepis K. Holštajnová
5 Fyzika V. Pešinová, Z. Celbová
6 Osobnostní a sociální výchova S. Svobodová
7 Informatika a počítače L. Patrasová, V. Pešinová
8 Matematika J. Hassmanová
9 Praktická výchova K. Kovářová, Š. Šupejová
10 Přírodopis S. Svobodová
11 Tělesná výchova L. Patrasová, M. Hartmanová
12 Přírodovědná cvičení S. Svobodová
13 Výchova ke zdraví S. Svobodová
14 Výtvarná výchova Š. Šupejová
15 Zeměpis P. Bejček