Get Adobe Flash player

Vyhodnocení činnosti ŽP za 1. pol. 18/19

Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 1. pololetí 2018/2019


 • environmentální projekt Recyklohraní nadále pokračuje - stále sbíráme baterky a malé elektrospotřebiče, hliník a papír; sběr velkých elektrospotřebičů z domácností byl organizátory projektu zrušen, žáci společně s učiteli plní projektové úkoly - 1. i 2. stupeň - aktuální stav bodů (1457)

Ø  1. úkol - říjen 2018 - na 1. st. - V., na 2. stupni – VIII. B dívky

Ø  2. úkol - prosinec/leden 2018/2019 – na 1. st. – II. A, na 2. st. – VI. A

 • informace o různých soutěžích a akcích na škole i mimo ni mají žáci k dispozici na nástěnce u sborovny, na webových stránkách školy, případně na nástěnkách ve třídách
 • všem žákům neustále připomínat nezbytnost zhasínání nejenom ve třídách, ale i na záchodech, šetření vodou a správné třídění odpadu
 • žáci mají možnost půjčovat si deskové hry během přestávek či využívat stolní fotbal na 1. i 2. stupni
 • žáci pravidelně sledují, konzultují a řeší projevy šikany
 • Dětský ráj – tematická aktivita pro 1. stupeň – VII. třída (celá)/VIII. třídy (Baierlová, Krejčí, Vlčková - taneční) – každé pondělí 14,00 – 15,00 hod, konkrétní obsah jednotlivých aktivit byl přizpůsoben požadavkům žáků a aktuálním akcím školy, např. sportovní soutěže, podzimní výtvarné dílny, environmentálně zaměřené kvízy a soutěže, naučná stezka, v prosinci proběhlo pečení perníčků a cukroví a výtvarná dílna s vánoční tématikou
 •  vánoční akademie – nebyla z důvodu rekonstrukce tělocvičny realizována – úspěšně proběhlo vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou Žatec
 • proběhla volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19

Ø  Nejlepší žák 18/19 – Danilo Rotko, VIII. B - za vynikající studijní výsledky a skvělou reprezentaci školy v olympiádě z anglického jazyka

 Ø  Talent roku 18/19 – Adéla Řehulková, IX. - za získání titulu mistryně světa ve sportovních tancích

  Aktivity jednotlivých tříd

 • V. třída – pravidelný úklid v okolí školy
 • VI. A – projekt „Zvířátka“ pro 1. třídy - zrušeno
 • VI. B – sportovní soutěže pro IV. třídu – v plánu na 2. pol. (nová tělocvična)
 • VII. – adopce burunduka v Podkrušnohorském zooparku Chomutov a želví snůšky na Borneu, ekohlídka na 1. a 2. stupni, tematická aktivita pro ŠD – pečení perníčků atd., bowlingový turnaj - 21. 12. 18

Ø  tematická aktivita pro ŠD

Ø  projekt 72 hodin – Podzimní úklid kolem řeky Ohře (12. 10. 18) - Do projektu se zapojila VII. a IX. třída

Ø  vánoční bowlingový turnaj 21. 12. 18 - vítěz Břetislav Kopelent

      VIII. A – pravidelný taneční kroužek pro družinu, vánoční projekt pro 1. a 2. stupeň - VÁNOCE

 • VIII. B – adopce zvířete
 • IX. třída – 12. 10. – úklid kolem řeky, „Noc pro odvážné“ pro V. třídu (stezka odvahy po škole + spaní ve škole) – 30. 11. 18

Závěr:

Práci žákovského parlamentu hodnotím mírně pozitivně, žáci se zapojují do mimoškolních aktivit, zrealizovali několik poměrně kvalitně připravených zajímavých akcí. Organizují pravidelnou tematickou aktivitu pro žáky ze ŠD. Podílejí se také na charitativních aktivitách ve smyslu ochrany přírody a životního prostředí (adopce želví snůšky na Borneu, živočichů z Podkrušnohorského zooparku Chomutov atd.).

Žáci spolu napříč všemi třídami efektivně spolupracují, vhodně komunikují a řeší problémy, vzájemně si pomáhají. Zásadní přínos spatřuji zvláště v tematické aktivitě, kterou pravidelně a se zájmem realizují žáci VII. a dívky z VIII. třídy pro spolužáky ze školní družiny. Organizátoři se stali v mnohém pro malé děti vzorem a inspirací, o aktivitu je z obou stran zájem a její samotný průběh je pro mě dokladem, jak podstatnou funkci při výchově a vzdělávání dětí plní správná motivace. Takovým příkladem je například akce žáků IX. třídy – společné spaní „Noc pro odvážné“, kterou připravili pro své spolužáky z V. třídy.

Zpracovala: Silvie Svobodová

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
červen 2019
Ne Po Út St Čt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner