NAŠI SEDMÁCI JSOU KOUMÁCI

Sedmáci si na jaře připravili pro své spolužáky z 1. stupně kreativní soutěž – tvorbu kostýmu oblíbené postavy z dětského filmu nebo pohádky (nejlépe pak z ekologických materiálů).

Soutěže se zúčastnilo 20 tvořílků a nejvíce hlasů od sedmácké poroty získali:

  1. místo: J. Hanuliak (5.tř.)
  2. místo: J. M. Homola (5.tř.)
  3. místo: V. Kulhavý (4.B)

Klukům moc gratulujeme, obdivujeme jejich originalitu a práci.

Na fantastické výtvory výherců se můžete podívat i Vy:

PRÁCE DĚTÍ Z PROJEKTU VELIKONOCE

Jsme velmi pyšní na naše žáky a jejich velikonoční výtvory, posuďte sami 🙂

Děti na 1. stupni tvořily zajíčky, kuřátka a tulipány z vajíček a zeleniny, zajíčky z ponožky a papíru, zdobily velikonoční vajíčka podle své fantazie; vytvořily koloběh života kuřátka a napsaly velikonoční básničky.

Kluci a holky na 2. stupni pro změnu připravovali jarní vajíčkovou pomazánku, zjišťovali symboly Velikonoc, prováděli experiment se syrovým vajíčkem v octu, a taky vyráběli ponožkové zajíčky, zdobili vajíčka a bavili se velikonoční křížovkou.

Více fotografií naleznete TADY. Děti i nás moc potěší, když se podíváte, jak jsme šikovní 🙂

O velikonočním projektu si také můžete přečíst příspěvek od naší skvělé REDAKCE:

Před velikonočními prázdninami měla celá škola projektové dny. Vzniklo několik skupin a v každé byl, jak první stupeň, tak i druhý (byli jsme různě rozdělení). Měli jsme každý den 3 hodiny a pokaždé nějakou aktivitu na jiné téma. Přidělili nám určené paní učitelky, každá skupina měla ty stejné, ale vždy v jiný čas. 

Jak už jsme zmiňovali, každou hodinu byla jiná velikonoční aktivita. Např. jsme dělali vaječnou pomazánku (což bylo super), nebo měli různé hry, vyrábění, pokusy, hádanky a také jsme se dozvěděli jaké jídla jedí o Velikonočních svátcích v jiných zemích. 

My osobně si myslíme, že tento projekt byl zajímavý, něco jsme se přiučili a bylo to skvělé odreagování od online výuky.

S pozdravem, Vaše redakce.

ŠKOLNÍ PROJEKT “ROBOT” aneb připomínáme si Karla Čapka

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.

Inspirací ke školnímu projektu na 2. stupni bylo 130. výročí narození Karla Čapka. Během projektu se žáci při distanční výuce, kde mimochodem museli projevit větší samostatnost a odpovědnost, seznámili prostřednictvím prezentací a online hodin s dílem a osobností Karla Čapka, původem a významem slova robot. Pracovali s textem dramatu RUR a samostatně vyhledávali informace na internetu. Výsledkem pak bylo vypracování slohové práce, výukového plakátu (v aplikaci Jamboard) či výtvarné práce na téma ROBOT

Prohlédněte si fantastické práce našich žáků. Moc se jim to povedlo!

Práce žákyně 9.třídy Viktorie Cvikové na téma Vánoce v AJ

I chose Christmas because it’s my favourite holiday of the year. It feels like everything’s stopped and everybody is at peace. It’s a very magical time. And this year wasn’t an exception.

I woke up really early at 6 AM like every Christmas morning, because I am always so excited for the whole day. I told myself that this year I would like to try fasting to see a golden pig, but I gave it up at breakfast as I suspected. For breakfast I had Christmas bread, which my mum made the day before and also I had my favourite Christmas cookies, while I was watching fairy tales all morning and also for the rest of the day.  Then we had  lunch, which consisted of wannabe fish soup (soup without fish), because we don’t like it, and for the main course we had “Kuba” with mushrooms. It’s a very good and light lunch, because we want to have some space in our bellies, of course for the delicious dinner. After lunch we were just staying together on the sofa and watching some more Christmas fairy tales.

Every year at about 4PM we have tradition of going to the cemetery. We go there to lit a few candles and it is also a great way how to go for a walk with our dog and it makes us a little bit hungry. Actually I don’t really like cemeteries, but on Christmas it’s really nice to see so many lighted candles. I think it’s nice to remember our departed loved ones.

After that we slowly started to prepare for dinner. My sister and I had a shower and our got changed into Christmas outfits. I am always so stressed out. Meanwhile my mum started to fry wrapped steaks and fillets… Actually I don’t know what my dad did at that time 🙂

At 6PM when the Christmas dinner started, me and my sister came downstairs where our parents were waiting for us. We sat down at the table and as always my dad needed to take a lot of photos on the camera. Finally, we started eating, carols were playing in the background and food was delicious. I really liked the atmosphere. After dinner we were waiting for baby Jesus and then, of course, opened beautiful presents.

I enjoyed this Christmas time as much as possible, even if there is COVID-19. Spending a lot of time with my family was really great and I hope that in 2021 everyone will be healthy and strong.

 

ŽÁCI ANI LETOS NEZAPOMNĚLI NA BABIČKY A DĚDEČKY

Přáníčka, která vyrobili žáci naší školy, letos opět poputují do Domova pro seniory s pečovatelskou službou Žatec. Všem přejeme hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

PROJEKT RECYKLOHRANÍ – Poděkování za splnění úkolu Velké pátrání po sklenici vod

Naše škola obdržela PODĚKOVÁNÍ za vypracování prvního osvětového úkolu letošního školního roku s názvem Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici:

  

Vyjádření organizátorů projektu:

Jste úžasní!

Moc nás těší, že i v této náročné době nezapomínáte na environmentální vzdělávání a žáky vedete k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Za Recyklohraní srdečně zdraví

Helena Šešinová

Čteme pro Kuře

Milí rodiče a žáci,

chcete se s námi zapojit do projektu Čteme pro Kuře, který pomáhá již 23 let zdravotně a sociálně znevýhodněným českým dětem a dětem v ohrožení a v krizi? Pokud ano, více informací zjistíte zde. Projekt funguje přes www.ctenipomaha.cz, což je úžasný projekt, kterým můžete pomáhat i v řadě dalších charit. Čtení tak pomáhá nám samotným a my zároveň pomáháme druhým. 🙂 Děkujeme, že do toho jdete s námi.

Podzimní úklid kolem řeky Ohře 15.10.2020 

Žáci pečlivě uklidí oba břehy řeky Ohře od hřiště FK Slavoj Žatec přes železný most po cyklostezce směrem k fotbalovému hřišti s umělým povrchem přes lávku zpět k hřišti FK Slavoj Žatec.

Při podzimním úklidu na březích řeky Ohře v rámci projektu 72hodin vyčistí žáci IX. třídy tuto lokalitu od odpadků z naší lidské činnosti. Pomohou přírodě uložit se k zimnímu spánku. Pro některé z lidí je zřejmě nepřekonatelný problém využívat odpadkové koše a uklidit po sobě. Do akce se společně s žáky zapojí opět pan školník, Martin Krabec, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohou i místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce a Městský úřad Žatec, odkaz zde.

PROJEKT RECYKLOHRANÍ 2019-2020

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů naší školy

V loňském roce naši žáci díky Recyklohraní odevzdali k recyklaci 359 kg vysloužilých elektrozařízení

Elektrospotřebiče obsahují velké množství materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Žáci, jejich rodiče i učitelé v naší škole jsou si vědomi významnosti třídění elektra. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše škola přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos školy k ochraně přírody, vyplývá, že jsme díky odevzdaným elektrospotřebičům na naší škole uspořili 6,09 MWh elektřiny, 500,18 litrů ropy, 26,92 m3 vody a 0,23 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,90 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 23,76 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná, a kteří tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

(viz Certifikát)

Na kole dětem

V pátek 17. ledna 2020 žáci I. a II. stupně naší školy absolvovali ve školní tělocvičně přednášku v rámci projektu NA KOLE DĚTEM. Známý sportovec a cyklista pan Josef Zimovčák seznámil děti se svými sportovními aktivitami a předvedl jim i pověstný velociped, na kterém projel řadu významných cyklistických závodů. Během vystoupení upozornil na důležitou úlohu sportu a pohybu, který patří mezi nejúčinnější formy zdravotní prevence a měl by být samozřejmou součástí našeho života.
Cílem celého projektu je nejen finanční pomoc onkologicky nemocným dětem, ale i veřejnou debatou upozornit na tuto zdravotní problematiku. V roce 2019 proběhl již desátý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou.