TEMATICKÁ AKTIVITA PRO ŠD

Žáci VI. třídy a dívky z IX. A Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny se rozhodli navázat na velmi úspěšnou aktivitu, kterou pravidelně organizovali žáci 2. stupně pro své malé spolužáky, a to tematické odpoledne pro děti ze školní družiny. Stejně jako jejich předchůdci mají rádi, když se jejich spolužáci smějí a baví, rozhodli si tedy opět realizovat každou středu odpoledne pro své malé kamarády zábavné odpoledne, jehož zaměření si budou volit sami účastníci. Bližší informace naleznete ZDE.

Na úvodní setkání 13. 10. 21 si žáci připravili soutěžní odpoledne v přírodě se sportovním a zejména environmentálním zaměřením, např. na předcházení vzniku odpadu a jeho třídění, recyklaci elektrospotřebičů a baterií (projekt RECYKLOHRANÍ) apod. Bližší informace naleznete ZDE.

DEVÁŤÁCI SE UMÍ ODVÁZAT!

S koncem školního roku se blíží i konec vlády 9. třídy, která své místo přenechává mladším ročníkům. I Vy se můžete podívat na jejich bláznivý den, který využili k focení poslední třídní fotky. A jak se můžete sami přesvědčit, převleky si všichni náležitě užili:

               

DĚJEPIS NENÍ NUDA

Dějepis na 2. stupni není jen o ležení v knihách – 7. třída a 8.B se nedávno vypravili po stopách historie a sami žáci se stali průvodci po středověkých památkách Žatce – díky domácí přípravě na zadané téma se z nich stali obstojní znalci našeho města.

Zjistili, že Žatec měl kromě hradeb původně 4 brány, z nichž do současnosti se zachovaly jen dvě – Libočanská a Kněžská. Prohlédli si i městskou radnici s věží a blízký chrám Nanebevzetí Panny Marie. Zaujala je právě opravovaná židovská synagoga a sloup Nejsvětější Trojice.

Letní exkurzi zakončili úžasnou zmrzlinou v cukrárně :-). Více fotografií naleznete TADY.

FOTÍME SE PRO UCHOVÁNÍ VZPOMÍNEK

Jako každý rok se k nám i letos vypravil pan fotograf, aby nás i naše žáky zvěčnil ve své kráse 🙂 Třídní fotka bývá milou vzpomínkou na bezstarostná školní léta, a proto jsme rádi, že nám opět vyšlo pěkné počasí.

Na pár fotografií ze zákulisí focení tříd, učitelského sboru a všech, kteří hladký chod školy zajišťují se můžete podívat i Vy:

                     

Více ve fotogalerii TADY.

DEVÁŤÁCI TESTOVALI KVALITU VODY V OHŘI

V rámci semináře z ekologie si žáci IX. třídy vyzkoušeli otestovat kvalitu vody v řece Ohři formou experimentování. Nejprve obdrželi motivační dopis od chrostíka, který by se rád usídlil v naší oblasti, s žádostí o pomoc při zjišťování požadované kvality vody pro jeho larvy. S využitím mobilního laboratorního kufříku se tedy pustili do bádání a testovali nejenom pH a tvrdost vody, ale také obsah různých chemikálií, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu a čistotu vody, např. amoniakálních solí, dusitanů, dusičnanů a fosforečnanů. Jejich zjištění prokázala relativně vhodnou kvalitu vody řeky Ohře v naší lokalitě, doporučili ji tedy chrostíkovi, ale požádali ho, aby s přistěhováním počkal, až tuto oblast dostatečně uklidí. Úklid proběhne ve čtvrtek 24. 6. 21.

Na průběh testování se podívejte ve fotogalerii TADY.

UČÍME SE NA 2. STUPNI

Přechod žáků na 2. stupeň u nás neznamená začátek bezduchého šprtání a učení se jen z učebnic. V hodinách chemie naši žáci pravidelně pracují v nové laboratorní učebně, kde často provádí laboratorní práce. Experimentují taky v přírodopisu a matematice, v angličtině čtou zjednodušenou četbu, točí videa, tvoří komiksy, otáčí se v kuchyni při hodinách přípravy pokrmů a k tomu stíhají uklízet okolo Ohře, vyrábět domečky pro hmyz, připravovat zábavné projekty pro děti z 1. stupně, psát články v rámci naší školní redakce, o přestávkách si pravidelně půjčovat knihy z naší školní knihovny nebo hrát na klavír, který je žákům také dostupný. Snažíme se našim dětem maximálně rozšiřovat obzory a nabízet jim různé možnosti, aby si našly to, co je baví a co by je mohlo nasměrovat do dalšího života. Víc ve fotogalerii TADY.

                                      

PROJEKTOVÉ DNY NA NAŠÍ ŠKOLE

Návrat dětí zpátky do lavic jsme oslavili projektovými dny, které se týkaly naší Země a jejích světadílů a také jsme úspěšně oslavili Mezinárodní den dětí. Pojďte se s námi podívat, co se u nás v posledních dnech dělo:

PROJEKT ZEMĚ A JEJÍ SVĚTADÍLY

Moc povedený projekt se týkal naší planety Země. Děti na 1. i 2. stupni se prostřednictvím několika stanovišť seznamovaly s nejrozličnějšími znaky jednotlivých světadílů – kulturními a přírodními památkami, historií, písmem, obyvatelstvem a tradicemi, a to různými způsoby, například tvorbou výukových plakátů, přiřazováním obrázků ke světadílům, hraním her nebo soutěžím ve skupinkách.

                        

Více ve fotogalerii TADY.

SBĚR PAPÍRU OBNOVEN

Vážení rodiče a milé děti,

naše škola je opět připravena přijímat Vámi nasbíraný papír –  kontejner k nám přijede v pondělí 7. 6. Pokud byste chtěli podpořit sběr papíru ve Vaší třídě, budeme rádi, když nám sběr přinesete před vyučováním nebo po dohodě s třídní učitelkou odpoledne.

Děkujeme, že spolu šetříme stromy a třídíme.

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY ONLINE

Vážení rodiče,

ve středu 2. 6. 2021 proběhnou rodičovské schůzky, a to opět formou online setkání. Schůzku se kterýmkoli vyučujícím si můžete domluvit na konkrétní čas, a to prostřednictvím Bakalářů – Komens. Naši pedagogové Vám budou k dispozici od 15 hod. na 1. stupni a od 16 hod. na 2. stupni nebo po individuální domluvě.

Těšíme se na shledání s Vámi.

NAŠI ŽÁCI SOUTĚŽÍ, POJĎME JE PODPOŘIT

 

Moc nás těší, že se 8 žáků naší školy zúčastnilo výtvarné on-line soutěže na téma BLUDIŠTĚ. Na www.cimtacara.cz začalo hodnocení odbornou porotou a hlasování veřejnosti, vyhlášení vítězů proběhne v polovině června. V galerii můžete vidět 2706 prací ze 433 škol. 

Podpořte i vy svým hlasem naše skvělé žáky (naleznete je v kategorii žáci základních a středních škol):

Klenková Nikol, Havlová Helena, Kolářová Monika, Ulrichová Karolína, Kadavý Ivo, Klenko Alexandr, Tůmová Karla a Žoltáková Julie.

Děkujeme za Váš hlas! 🙂