CHOVATELSTVÍ – VOLNOČASOVÁ AKTIVITA PRO DĚTI

I v letošním školním roce na naší škole pokračuje kroužek Chovatelství. Děti se dozví, jak se o zvířecí mazlíčky starat a aktivně se zapojí do péče. V našem školním chovu máme krásná zvířátka – králíčka Karlíka, morče Amálku, několik křečků a pískomilů a dva šneky Lissachatiny Immaculaty, kteří se už těší na péči od mladších dětí.

SEDMÁCI SE I LETOS BUDOU VĚNOVAT MLADŠÍM SPOLUŽÁKŮM ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Žáci VII. třídy se budou také v letošním školním roce věnovat svým mladším spolužákům. Jedná se opět o tematické odpoledne, jehož zaměření si budou volit samotné děti.

Na úvodní setkání v úterý 4. 10. 22 od 14,00 hod si sedmáci připravili soutěžní odpoledne v přírodě se sportovním a zejména environmentálním zaměřením, např. na předcházení vzniku odpadu a jeho třídění, poznávání stromů, rostlin, ryb, sportovní aktivity apod.

EKOPOBYT – Skutečná škola v přírodě v lesích Českého středohoří

Sedmáci strávili jeden zářijový týden na tzv. ekopobytu v osadě Mentaurov a okolních lesích. Environmentálně zaměřený kemp byl nabitý
přírodovědně laděnými vzdělávacími aktivitami a plný smyslových zážitků v přírodě. Děti se stravovaly zvláště biopotravinami mnohdy od místních farmářů a dodavatelů. Současně byly vedeny k šetření s potravinami a třídění vzniklých odpadů. Žáci se seznámili s lesem, lesními ekosystémy, koloběhem živin v lese, skladbou místní fauny a flóry, především s bezobratlými. Zahráli si na zoology a vyzkoušeli si odchyt suchozemských a vodních bezobratlých, např. metodou smýkání. Své úlovky si pomocí klíčů určovali a zase propustili zpět do přírody. Podnikali rovněž několika kilometrové vycházky po okolí, např. na vrchu Hradiště si pojmenovali blízké kopce, u rozhledny Varhošť si zase opékali buřty a rozhlíželi po nádherné krajině Českého středohoří. V rámci programu se také seznámili s principy přírodních zahrad, při hře si zkoušeli navrhovat vlastní zahrady s dodržením nezbytných pravidel pro zajištění přítomnosti živočichů významných pro její udržitelnost. Následně jednu takovou navštívili a částečně se podíleli na její úpravě, okopávali stromky, odstraňovali
náletové dřeviny, lámali větve do štěpkovače, zakládali kompostér, upravovali lesní cesty apod. Učili se porozumět ekologickému značení, povídali si o rozdílech mezi ekologickým a konvenčním chovem hospodářských zvířat, rovněž si vyráběli domácí sýr, který poté posvačili. Pokusili se dohodnout na vhodné trase pro stavbu dálnice, a to v různých rolích, např. jako ochranář, občan, inženýr nebo daňový poplatník. Při hře na kůrovce se dozvěděli, jaký druh lesa lze považovat za ekologicky stabilní, a za soumraku v takovém lese naslouchali tajemným zvukům.
V průběhu celého pobytu si tvořili tzv. badatelský deník, do kterého si zaznamenávali všechny aktivity, nové poznatky a ukládali praktické upomínky. Současně si za pomoci her na podporu sociálního a osobnostního rozvoje upevňovali a posilovali zdravé vztahy v třídním kolektivu, učili se komunikovat a společně řešit problémy. Listovali jsme v přírodě i sobě samých jako v učebnici a věříme, že jsme se naučili mnoho nového, přiblížili se přírodě, zejména lesu, poznali své silné i slabé stránky a významně posílili vztahy ve třídě. Děkujeme organizátorům a lektorům ze Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice za profesionálně připravený program.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Na fotografie se můžete podívat TADY.

ŠESTÁ A OSMÁ TŘÍDA V IQ LANDII LIBEREC

Exkurze v IQ Landii Liberec byla pro naši VI. A a VIII. třídu jako vždy plná zábavy, překvapení a učení se. Žáci se zúčastnili hodinové Science show, která byla díky chemickým pokusům strhující, některé pokusy si dokonce mohli vyzkoušet i sami žáci. Navštívili expozice nabité vědou – vodní svět a klamy, svět kolem nás, člověk nebo kosmo. Podívejte se na naše fotky, jak jsme se měli :-).

POKOS aneb příprava občanů k obraně státu

Žáci 2. stupně strávili den s vojáky AČR, kteří přišli představit projekt POKOS, jehož cílem je vhodnou formou vysvětlit žákům skutečnosti, které souvisejí s obranou státu, historií a tradicemi naší armády a jejím zapojením do řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. V rámci čtyřech vyučovacích hodin se děti seznámily se zdravotnickou přípravou, přípravou k civilní obraně spojenou s chemickou ochranou a sportovní střelbou, také si mohly prohlédnout a vyzkoušet vojenskou výzbroj a výstroj. 

PÁŤÁCI V PRAZE S UČITELI I RODIČI

Přestože počasí už není zrovna ideální pro podnikání výletů, tak jednoho takového se zúčastnili žáci pátých tříd. Jednalo se spíše o vlastivědnou exkurzi zaměřenou na nejznámější pražské památky. Naše trasa vedla od Pražského hradu na Václavské náměstí. Žáci navštívili Katedrálu sv. Víta, prošli se po Karlově mostě a nezapomněli jsme ani na Staroměstské náměstí. Procházka Prahou se dětem líbila. A nejen jim! Exkurze se mohli zúčastnit i rodiče – takže tímto děkujeme za jejich zájem a pomoc :-).

EKOPOBYT VII. třída

ORIGINÁLNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ PLNÁ ZÁŽITKŮ V MENTAUROVSKÝCH LESÍCH

Celé dny jsme v lese, lovíme a poznáváme hmyz, samozřejmě ho živý vracíme do přírody,  brouzdáme se v potoce a pozorujeme ploštěnky, blešivce a jiné bezobratlé, válíme se v bahně, stopujeme zvířata, posloucháme les, dokonce i v noci.

Listujeme v přírodě jako v učebnici a snad se i něco nového naučíme

A děti? Ty jsou skvělé! Asi se nevrátíme, možná až s prvním sněhem :-D.

Náš program:

seznámení s lesem, smyslové hry

lesní ekosystém, koloběh živin v lese

večerní vycházka do lesa – se soumrakem

principy přírodní zahrady

jídlo, ekostopa potravin

tvorba třídního projektu

 

KROUŽKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Letos jsme pro naše žáky opět připravili kroužky, na které se mohou přihlásit. Těšíme se na všechny děti, které naše volnočasové aktivity osloví :-).

Nabídka kroužků pro rodiče 1. stupeň 2022

Nabídka kroužků pro rodiče 2. stupeň 2022

Pokračujeme taky s kroužkem Baltíku, a to pro děti na 1. stupni, přihlášku najdete TADY:

EXPERIMENTY A MIKROSKOPOVÁNÍ V PŘÍRODOPISE

V hodinách přírodopisu se žáci s paní učitelkou Silvií Svobodovou často věnují zajímavým pokusům,  experimentům a mikroskopování. Nabízíme náhled do jejich hodin 🙂

Žáci VI. A a VI. B poprvé mikroskopovali a bavilo je to natolik, že chtěli prodloužit vyučování 😀

Žáci VIII. třídy se seznámili s laboratorní sadou PASCO a provedli jednoduchý experiment.

Žáci IX. třídy experimentovali s kvasinkami – „Je droždí živý organismus?“.

PÁŤÁCI V MEDEROVĚ DOMĚ

V úterý navštívili žáci pátých tříd Mederův dům. Tato vlastivědná exkurze byla zaměřena na dějiny našeho města. Žáci si prohlédli prostory nově zrekonstruovaného domu a měli možnost se i seznámit s historickými předměty a věcmi, které se v dobách minulých používaly 🙂