GRATULUJEME KÁJE TŮMOVÉ K TOP 20 V ČR!

Další úspěšnou žákyní naší školy je Kája Tůmová z 8. B, která se spolu s dalšími žáky 2. stupně zúčastnila on-line výtvarné soutěže Čímtačára – jejímž letošním tématem bylo BLUDIŠTĚ – v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích, v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech….

V kategorii ZŠ a SŠ se Kája umístila mezi TOP 20 nejlepšími pracemi v republice! V této kategorii soutěžilo 317 žáků, celkově pak bylo hodnoceno 2706 prací.

Velmi Káje gratulujeme, děkujeme, že do soutěže přispěla a přejeme jí další soutěžní úspěchy. Za účast děkujeme i našim dalším žákům, kteří do soutěže zaslali svá díla a děkujeme i paní učitelce Štěpánce Šupejové, která vzdělávání v rámci výtvarné výchovy na 2. stupni vede.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM U NÁS VE ŠKOLE

V rámci projektových dnů Země a její světadíly se v naší tělocvičně rozprostřela kupole planetária!

Žáci obou stupňů měli skvělou příležitost prožít jedinečný zážitek a doslova se dotknout hvězd. Unikátní záběry a animace pro planetárium poskytla NASA a ESA a naše děti se tak mohly kochat noční oblohou, dovědět se více o souhvězdích a celé sluneční soustavě.

Žákům i nám se planetárium velmi líbilo, pojďte se s námi podívat, jak to v něm vypadalo:

 

Více ve fotogalerii TADY.

INFORMACE PRO RODIČE NAŠICH BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ŠK.ROKU 2021/2022

Seznam žáků (kódy) zapsaných do 1. ročníku 2021/2022 naleznete TADY.

Seznam žáků (kódy) s odkladem školní docházky naleznete TADY.

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. končí rotační výuka na 2. stupni, všichni žáci se tak vrací do školy.

I nadále platí povinnost nošení ochrany úst a testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2, které bude probíhat 1x týdně u všech žáků:

 • test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu,
 • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy,
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu,
 • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky  infekčního virového onemocnění,
 • rodič může nechat testovat své dítě jinými certifikovanými testy, pro které vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimku: TADY je jejich seznam; dítě se dostaví k hlavnímu vchodu a zazvoní na “Kancelář školy” – bude testovat extra v přízemí školy,
 • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19 (připravte prosím kopii potvrzení, kterou ráno žák odevzdá),
 • testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (kopie potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy. 

Vzhledem k tomu, že škola je povinna chránit zdraví žáků i svých zaměstnanců, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Žáci vstupují do školy s chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Dále informujeme, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka (pro kadeřnické služby či amatérský sport). Zákonný zástupce žáka může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (nejdéle 72 hodin od neg.testu).

NÁVRAT ŽÁKŮ OD 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. končí rotační výuka na 1. stupni, všichni žáci se tak vrací do školy. Na 2. stupni pokračuje rotační výuka i nadále, v týdnu od 17. 5. – 21. 5. se prezenční výuky účastní 7. třída a 9. třída; zbylé mají distanční výuku z domova.

Upozorňujeme žáky, že na 2. stupni dochází ke změně rozvrhu pro distanční výuku – nově se bude učit podle platného školního rozvrhu – více informací na stránkách třídy, v Bakalářích nebo v Google Učebně.

Testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 probíhá 1x týdně u žáků 1. stupně, 2 x týdně u žáků 2. stupně, a to v pondělí a čtvrtek:

 • pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v tyto dny, bude testován v první den jeho přítomnosti; dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními,
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu,
 • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky  infekčního virového onemocnění,
  žákům, kteří se testování neúčastní (škola bude absenci evidovat jako omluvenou) nebo budou mít pozitivní výsledek, nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání,
 • rodič může nechat testovat své dítě jinými certifikovanými testy, pro které vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimku: TADY je jejich seznam; dítě se dostaví k hlavnímu vchodu a zazvoní na “Kancelář školy” – bude testovat extra v přízemí školy,
 • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19 (připravte prosím kopii potvrzení, kterou ráno žák odevzdá),
 • testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (kopie potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy. 

Vzhledem k tomu, že škola je povinna chránit zdraví žáků i svých zaměstnanců, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Žáci vstupují do školy s chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Dále informujeme, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka (pro kadeřnické služby či amatérský sport). Zákonný zástupce žáka může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (nejdéle 72 hodin od neg.testu).

Informace ke stravování ve školní jídelně jsou TADY.

NÁVRAT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ DO ŠKOLY 

Od pondělí 10. 5. 2021 se do školních lavic vrací žáci 2. stupně, a to formou rotační výuky – stejně jako je tomu u dětí na 1. stupni.

V týdnu od 10. – 14. 5. se prezenční výuky účastní třídy: 2. A, 3. B, 4. B. 5. třída, 6. třída, 8. A, 8. B.; zbylé mají distanční výuku z domova.

Upozorňujeme žáky, že na 2. stupni dochází ke změně rozvrhu pro distanční výuku – nově se bude učit podle platného školního rozvrhu – více informací na stránkách třídy, v Bakalářích nebo v Google Učebně.

Testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 probíhá 1x týdně u žáků 1. stupně, 2 x týdně u žáků 2. stupně, a to v pondělí a čtvrtek:

 • pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v tyto dny, bude testován v první den jeho přítomnosti; dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními,
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu,
 • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky  infekčního virového onemocnění,
 • žákům, kteří se testování neúčastní (škola bude absenci evidovat jako omluvenou) nebo budou mít pozitivní výsledek, nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání,
 • rodič může nechat testovat své dítě jinými certifikovanými testy, pro které vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimku: TADY je jejich seznam; dítě se dostaví k hlavnímu vchodu a zazvoní na “Kancelář školy” – bude testovat extra v přízemí školy,
 • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19 (připravte prosím kopii potvrzení, kterou ráno žák odevzdá),
 • testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (kopie potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy. 

Vzhledem k tomu, že škola je povinna chránit zdraví žáků i svých zaměstnanců, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Žáci vstupují do školy s chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Dále informujeme, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka (pro kadeřnické služby či amatérský sport). Zákonný zástupce žáka může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (nejdéle 72 hodin od neg.testu).

Informace ke stravování ve školní jídelně jsou TADY.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

Testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 bude nově probíhat pouze 1x týdně:

 • test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole, a to ihned po příchodu do školy;
 • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Dále informujeme, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka (pro kadeřnické služby či amatérský sport). Zákonný zástupce žáka může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (nejdéle 72 hodin od neg.testu).

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 se prezenční výuky účastní třídy: 1. třída, 2. B, 3. A, 4. A.

Všechny ostatní třídy mají distanční výuku z domova.

STRÁNKY S ANGLIČTINOU PRO 1. STUPĚŇ

Milí rodiče a děti, pokud byste chtěli trochu více procvičovat angličtinu, TADY jsou pěkné stránky pro žáky 1. stupně, které můžete využít. Jsou tam hry pro děti, mluvící obrázkový slovníček, písničky i příběhy. Have fun! (Bavte se!) 🙂

DANIEL MILYAN A VIKTORIE CVIKOVÁ PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ V KRAJI!

Ve velmi náročné soutěži Mladý chemik ČR se v krajském kole skvěle umístili žáci deváté třídy Daniel Milyan a Viktorie Cviková! Po úspěšném školním a krajském kole, které bylo poměrně náročné, se probojovali až do regionálního finále, kde se umístili mezi jedny z nejlepších v našem kraji!

Na začátku soutěže stálo 9 400 konkurentů, se kterými Dan a Viki změřili své síly. V krajském kole museli zvládnout náročnější test teoretických znalostí, který se skládal z 22 otázek zaměřených na obtížnější názvosloví, správný zápis reakcí, vyčíslování rovnic, chemické výpočty a další chemické znalosti. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. 

Nakonec se jim ve 3. kole podařilo umístit se na:

Daniel 7. místě a Viki na 20. místě. Moc Vám gratulujeme, jste jedničky!  

Děkujeme i paní učitelkám Zdeňce Celbové a Silvii Svobodové, které žáky v 8. a 9. třídě chemii učily a ukázaly jim, že chemie může být víc než jen školní předmět, ale i zajímavý směr, kterým se žáci mohou v životě vydat.