INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

Testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 bude nově probíhat pouze 1x týdně:

  • test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole, a to ihned po příchodu do školy;
  • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Dále informujeme, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka (pro kadeřnické služby či amatérský sport). Zákonný zástupce žáka může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (nejdéle 72 hodin od neg.testu).

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 se prezenční výuky účastní třídy: 1. třída, 2. B, 3. A, 4. A.

Všechny ostatní třídy mají distanční výuku z domova.

STRÁNKY S ANGLIČTINOU PRO 1. STUPĚŇ

Milí rodiče a děti, pokud byste chtěli trochu více procvičovat angličtinu, TADY jsou pěkné stránky pro žáky 1. stupně, které můžete využít. Jsou tam hry pro děti, mluvící obrázkový slovníček, písničky i příběhy. Have fun! (Bavte se!) 🙂

DANIEL MILYAN A VIKTORIE CVIKOVÁ PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ V KRAJI!

Ve velmi náročné soutěži Mladý chemik ČR se v krajském kole skvěle umístili žáci deváté třídy Daniel Milyan a Viktorie Cviková! Po úspěšném školním a krajském kole, které bylo poměrně náročné, se probojovali až do regionálního finále, kde se umístili mezi jedny z nejlepších v našem kraji!

Na začátku soutěže stálo 9 400 konkurentů, se kterými Dan a Viki změřili své síly. V krajském kole museli zvládnout náročnější test teoretických znalostí, který se skládal z 22 otázek zaměřených na obtížnější názvosloví, správný zápis reakcí, vyčíslování rovnic, chemické výpočty a další chemické znalosti. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. 

Nakonec se jim ve 3. kole podařilo umístit se na:

Daniel 7. místě a Viki na 20. místě. Moc Vám gratulujeme, jste jedničky!  

Děkujeme i paní učitelkám Zdeňce Celbové a Silvii Svobodové, které žáky v 8. a 9. třídě chemii učily a ukázaly jim, že chemie může být víc než jen školní předmět, ale i zajímavý směr, kterým se žáci mohou v životě vydat.

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY VZDĚLÁVAJÍCÍ SE V ZAHRANIČÍ – 24. 6.

Dne 24.6. od 13,00 hod. se budou konat komisionální zkoušky pro žáky vzdělávající se podle §38 (Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole). Podmínkou účasti na komisionálních zkouškách je zaslání žádosti, kterou můžete nalézt na webu školy – odkaz TADY.

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

V týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021 se prezenční výuky účastní třídy: 2. A, 3. B, 4. B a 5. třída.

Všechny ostatní třídy mají distanční výuku z domova.
 

Návrat dětí do škol je podmíněn testováním žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2, které bude probíhat pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, vždy bezprostředně po příchodu do školy:

  • pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v tyto dny, bude testován v první den jeho přítomnosti; dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními,
  • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu,
  • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky  infekčního virového onemocnění,
  • žákům, kteří se testování neúčastní (škola bude absenci evidovat jako omluvenou) nebo budou mít pozitivní výsledek, nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání,
  • rodič může nechat testovat své dítě jinými certifikovanými testy, pro které vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimku: TADY je jejich seznam; dále se rodič dostaví s dítětem k hlavnímu vchodu a zazvoní na “Kancelář školy” – žák se bude testovat extra u hlavního vchodu,
  • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19 (připravte prosím kopii potvrzení, kterou ráno žák odevzdá),
  • testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (kopie potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy. 

Jak budeme při testování postupovat? TADY se můžete podívat na video.

Informace ke stravování ve školní jídelně jsou TADY.

Vzhledem k tomu, že škola je povinna chránit zdraví žáků i svých zaměstnanců, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE – REPORTÁŽ V TV 

Pokud jste ještě neviděli čtvrteční reportáž TV OK PLUS o návratu žáků do školy a průběhu testování u nás, tak se můžete podívat TADY.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 je možné podat od 15. 04. 2021 do 30. 04. 2021 každý pracovní den od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Zápis bude organizován bez osobní účasti budoucích prvňáčků.

Bližší informace k podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání i žádosti o odklad povinné školní docházky a další podrobnosti o organizaci zápisu naleznete TADY.

JARO PŘIVÍTÁME VELIKONOČNÍM PROJEKTEM

Ve dnech 29. – 31. 3. naše distanční výuka ožije jarem. Děti na 1. i 2. stupni se budou tři dny intenzivně věnovat projektu, který je naladí na nadcházející Velikonoce. Společně si ozdobí vajíčka, vytvoří dekorace, namalují obrázky, zjistí, jak se svátky jara slaví v dalších státech a ti starší si připraví i zdravé pokrmy. 

Přejeme Vám všem jaro plné sluníčka a dětem přejeme, aby si projekt moc užily.

DISTANČNÍ VÝUKA A PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Situace spojená s distanční výukou je velmi náročná nejen pro naše děti, ale i pro Vás, pro rodiče, kteří máte důležitou roli v prevenci rizikového chování  u svých dětí. Proto bychom Vám rádi poskytli následující užitečné odkazy, které doporučuje MŠMT: 

HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.cz 

Tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře 

10 tipů pro rodiče do náročného období 

Co dělat doma… – tipy na volnočasové aktivity 

Prevence z obýváku online seriál 

Jak s dětmi mluvit o koronaviru 

Pracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí 

Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně 

Lasagne – pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době, instrukce k vyplnění zde

Linka psychologické pomoci – zde

PLACENÉ PROGRAMY PRO NAŠE ŽÁKY ZDARMA

Rádi bychom pomohli všem našim žákům, kteří nemají potřebné programy pro práci na PC. Proto nabízíme zdarma kancelářskou aplikaci Microsoft Office 365 (https://www.office.com/) a program na zpracování fotografií Zoner Photo Studio (https://www.zoner.cz/). Tyto programy jsou jinak placené a bohužel i poměrně drahé. Doufáme, že se dětem budou hodit.

Návody na instalaci a zaregistrování přikládáme:

MS Office -1- instalace

MS Office -2- registrace

Zoner Photo Studio – instalace a registrace