PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

AKTUÁLNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Od 13. 9. končí povinné screeningové testování žáků. I nadále jsou ale žáci povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách. O případných změnách Vás budeme včas informovat. 

KROUŽEK BALTÍKU NA NAŠÍ ŠKOLE!

Kroužek Baltíku se otevírá pro děti již od 1. třídy. Baltík je programovací jazyk a vyvojové prostředí určené k výuce programování. Pokud má Vaše dítě vztah k počítačům nebo by se rádo naučilo něco víc, přihlášku do kroužku najdete TADY.

Pondělí 14:30  – 16:00 = Baltík začátečníci pro děti od 3. třídy.

Středa 15:30 – 16:30 = Baltík pro nejmenší pro děti 1. a 2. třídy.

 

ŠKOLA DOPORUČUJE POJISTKU

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že škola zajistila nové přenosné IT vybavení pro žáky, doporučujeme dětem (1. stupeň) zřídit pojištění odpovědnosti, známé jako pojistka na blbost. Berte toto prosím jen jako doporučení.

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Letos žákům opět nabízíme kroužky, přihlášku prosím odevzdat co nejdříve.

I. stupeň – přihláška 1

II. stupeň – přihláška 2

GRATULUJEME KÁJE TŮMOVÉ K TOP 20 V ČR!

Další úspěšnou žákyní naší školy je Kája Tůmová z 8. B, která se spolu s dalšími žáky 2. stupně zúčastnila on-line výtvarné soutěže Čímtačára – jejímž letošním tématem bylo BLUDIŠTĚ – v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích, v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech….

V kategorii ZŠ a SŠ se Kája umístila mezi TOP 20 nejlepšími pracemi v republice! V této kategorii soutěžilo 317 žáků, celkově pak bylo hodnoceno 2706 prací.

Velmi Káje gratulujeme, děkujeme, že do soutěže přispěla a přejeme jí další soutěžní úspěchy. Za účast děkujeme i našim dalším žákům, kteří do soutěže zaslali svá díla a děkujeme i paní učitelce Štěpánce Šupejové, která vzdělávání v rámci výtvarné výchovy na 2. stupni vede.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM U NÁS VE ŠKOLE

V rámci projektových dnů Země a její světadíly se v naší tělocvičně rozprostřela kupole planetária!

Žáci obou stupňů měli skvělou příležitost prožít jedinečný zážitek a doslova se dotknout hvězd. Unikátní záběry a animace pro planetárium poskytla NASA a ESA a naše děti se tak mohly kochat noční oblohou, dovědět se více o souhvězdích a celé sluneční soustavě.

Žákům i nám se planetárium velmi líbilo, pojďte se s námi podívat, jak to v něm vypadalo:

 

Více ve fotogalerii TADY.

INFORMACE PRO RODIČE NAŠICH BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ŠK.ROKU 2021/2022

Seznam žáků (kódy) zapsaných do 1. ročníku 2021/2022 naleznete TADY.

Seznam žáků (kódy) s odkladem školní docházky naleznete TADY.

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. končí rotační výuka na 2. stupni, všichni žáci se tak vrací do školy.

I nadále platí povinnost nošení ochrany úst a testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2, které bude probíhat 1x týdně u všech žáků:

  • test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu,
  • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy,
  • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu,
  • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky  infekčního virového onemocnění,
  • rodič může nechat testovat své dítě jinými certifikovanými testy, pro které vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimku: TADY je jejich seznam; dítě se dostaví k hlavnímu vchodu a zazvoní na “Kancelář školy” – bude testovat extra v přízemí školy,
  • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19 (připravte prosím kopii potvrzení, kterou ráno žák odevzdá),
  • testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (kopie potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy. 

Vzhledem k tomu, že škola je povinna chránit zdraví žáků i svých zaměstnanců, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Žáci vstupují do školy s chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Dále informujeme, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka (pro kadeřnické služby či amatérský sport). Zákonný zástupce žáka může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (nejdéle 72 hodin od neg.testu).