Get Adobe Flash player

Vyhodnocení činnosti ŽP za 2. pol. 18/19

Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 2. pololetí 2018/2019


  • environmentální projekt Recyklohraní nadále pokračuje - stále sbíráme baterky a malé elektrospotřebiče, hliník a papír; sběr velkých elektrospotřebičů z domácností byl organizátory projektu zrušen, žáci společně s učiteli plní projektové úkoly - 1. i 2. stupeň - aktuální stav bodů (503)

Ø  3. úkol - duben 2019 - na 1. st. - V., na 2. stupni – VII. - Aj

Ø  4. úkol - červen 2019 – na 1. st. – IV., na 2. st. – IX. - Se

Ø  nákup odměn (vědecká kalkulačka, rychlovarná konvice, ceny pro vítěze ankety talent a nejlepší žák roku 2017/18, vybavení do PC učebny)

  • informace o různých soutěžích a akcích na škole i mimo ni mají žáci k dispozici na nástěnce u sborovny, na webových stránkách školy, případně na nástěnkách ve třídách
  • všem žákům neustále připomínat nezbytnost zhasínání nejenom ve třídách, ale i na záchodech, šetření vodou a správné třídění odpadu
  • žáci měli možnost půjčovat si deskové hry během přestávek či využívat stolní fotbal na 1. i 2. stupni
  • žáci pravidelně sledovali, konzultovali a řešili projevy šikany

·         Dětský ráj – tematická aktivita pro 1. stupeň – VII. třída (celá)/VIII. třídy (Baierlová, Krejčí, Vlčková - taneční) – každé pondělí 14,00 – 15,00 hod, konkrétní obsah jednotlivých aktivit byl přizpůsoben požadavkům žáků a aktuálním akcím školy, např. sportovní soutěže, podzimní výtvarné dílny, environmentálně zaměřené kvízy a soutěže, naučná stezka, v prosinci proběhlo pečení perníčků a cukroví a výtvarná dílna s vánoční tématikou

·         vystoupení v pečovatelském domě u příležitosti Mezinárodní dne matek – taneční a gymnastický kroužek ze ŠD, žáci ŠD, 2. stupeň - 20. 5. 19

  • vyhlášení výsledků ankety Nejlepší žák Talentu roku 2017/18 – projektový den 24. 6. 19

·         Aktivity jednotlivých tříd

      V. třída – pravidelný úklid v okolí školy; opakovaně se zapojují doplnění úkolů projektu Recyklohraní

      VI. A – projekt „Zvířátka“ pro 1. třídy – realizováno v červnu, spolupráce s Útulkem Jimlín – návštěvy, venčení psů, pravidelné finanční a materiální příspěvky – proběhla 1. návštěva, pravidelné víkendové návštěvy

  • VI. B – sportovní soutěže pro IV. třídu – realizováno v květnu

      VII. – adopce burunduka v Podkrušnohorském zooparku Chomutov a želví snůšky na Borneu, ekohlídka na 1. a 2. stupni, pravidelná tematická aktivita pro ŠD; Ekohlídka na 1. i 2. stupni, exkurze (na Pedf UK – botanická cvičení – 30. 5., Ekopark Liberec – 13. 6., Techmanie Plzeň – 8. 6., turistický školní výlet 11. 6.); finanční příspěvek do psího útulku Jimlín včetně návštěvy a venčení psů

  • VIII. A – pravidelný taneční kroužek pro družinu, organizace závěrečného kroužku pro ŠD; organizace závěrečného kroužku pro ŠD
  • VIII. B – adopce zvířete
  • IX. třída – bruslení (třídní akce); spaní ve škole; Oslava dne dětí (soutěžní dopoledne 31. 5.) včetně vyhlášení talentu a nejlepšího žáka roku 17/18; závěrečné vystoupení (rozloučení se školou) – 27. 6.

Závěr:

Práci žákovského parlamentu hodnotím pozitivně, žáci se zapojují do mimoškolních aktivit, zrealizovali několik kvalitně připravených a atraktivních akcí. Organizují pravidelnou tematickou aktivitu pro žáky ze ŠD. Podílejí se také na charitativních aktivitách ve smyslu ochrany přírody a životního prostředí (adopce želví snůšky na Borneu, živočichů z Podkrušnohorského zooparku Chomutov, podpora psího útulku v Jimlíně atd.). Aktivně se také zapojují do národního projektu Recyklohraní. Letos jsme opět splnili všechny úkoly a podíleli jsme se i na sběru baterií a elektroodpadu.

Žáci spolu napříč všemi třídami většinou efektivně spolupracují, vhodně komunikují a řeší problémy, vzájemně si pomáhají. Zásadní přínos spatřuji zvláště v tematické aktivitě, kterou pravidelně a se zájmem realizují žáci VII. a dívky z VIII. tříd pro spolužáky ze školní družiny. Organizátoři se stali v mnohém pro malé děti vzorem a inspirací, o aktivitu je z obou stran velký zájem a její samotný průběh je pro mě dokladem, jak podstatnou funkci při výchově a vzdělávání dětí plní správná motivace. Žáci VII. třídy a VIII. tříd plánují její realizaci i v následujícím školním roce. Zpracovala: Silvie Svobodová

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
říjen 2019
Ne Po Út St Čt So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner