1 Anglický jazyk L. Cagášková / J. Šilhavá
2 Český jazyk H. Kindlová / A. Vaľková
3 Dějepis Š. Šupejová
4 Fyzika V. Pešinová
5 Hudební výchova J. Šilhavá
6 Informatika a počítače V. Pešinová / P. Burian
7 Matematika M. Duchoňová
8 Osobnostní a sociální výchova S. Svobodová
9 Praktická výchova K. Kovářová
10 Přírodopis P. Burian
11 Přírodovědný seminář S. Svobodová
12 Tělesná výchova P. Burian / A. Vaľková
13 Výchova ke zdraví S. Svobodová
14 Výtvarná výchova Š. Šupejová
15 Zeměpis V. Pešinová