1 Anglická konverzace M. Duchoňová / L. Cagášková
2 Anglický jazyk M. Duchoňová / L. Cagášková
3 Český jazyk H. Kindlová / A. Vaľková
4 Dějepis Š. Šupejová
5 Fyzika V. Pešinová
6 Hudební výchova V. Pešinová
7 Informatika a počítače M. Duchoňová / P. Burian
8 Matematika M. Duchoňová
9 Praktická výchova Š. Šupejová, K. Kovářová
10 Příprava pokrmů K. Kovářová, Š. Šupejová
11 Přírodopis P. Burian
12 Tělesná výchova P. Burian
13 Výchova k občanství P. Burian
14 Výchova ke zdraví M. Duchoňová
15 Výtvarná výchova Š. Šupejová
16 Zeměpis V. Pešinová