1 Anglický jazyk L. Cagášková / M. Hartmanová
2 Český jazyk K. Holštajnová
3 Dějepis Š. Šupejová
4 Fyzika V. Pešinová/ Z. Celbová
5 Hudební výchova M. Burýšková
6 Informatika a počítače V. Pešinová / L. Patrasová
7 Matematika M. Duchoňová
8 Osobnostní a sociální výchova V. Pešinová / L. Cagášková
9 Praktická výchova K. Kovářová/ Š. Šupejová
10 Přírodopis L. Patrasová
11 Přírodovědný seminář S. Svobodová/ V. Pešinová
12 Tělesná výchova N. Dittrichová/ L. Patrasová
13 Výchova ke zdraví L. Patrasová
14 Výtvarná výchova Š. Šupejová
15 Zeměpis P. Bejček
16 Konverzace v anglickém jazyce M. Duchoňová