1 Anglická konverzace M. Duchoňová, L. Cagášková
2 Anglický jazyk L. Cagášková
3 Český jazyk K. Holštajnová, A.Val’ková
4 Chemie Z. Celbová
5 Dějepis Š. Šupejová
6 Fyzika Z. Celbová
7 Hudební výchova V. Pešinová
8 Informatika V. Pešinová
9 Matematika S. Svobodová
10 Německý jazyk P. Bejček
11 Přírodopis S. Svobodová
12 Tělesná výchova P. Burian
13 Výchova k občanství L. Cagášková, V. Pešinová
14 Výchova ke zdraví S. Svobodová, V. Pešinová
15 Výtvarná výchova Š. Šupejová
16 Zeměpis P. Bejček