1 Anglická konverzace L. Cagášková
2 Anglický jazyk L. Cagášková
3 Český jazyk H. Kindlová, A.Val’ková
4 Chemie Z. Celbová
5 Dějepis Š. Šupejová
6 Fyzika Z. Celbová
7 Osobnostní a sociální výchova Š. Šupejová
8 Informatika a počítače V. Pešinová, M. Duchoňová
9 Matematika S. Svobodová
10 Německý jazyk P. Bejček
11 Přírodopis S. Svobodová
12 Tělesná výchova P. Burian
13 Výchova k občanství P. Burian
15 Výtvarná výchova Š. Šupejová
16 Zeměpis P. Bejček