1 Anglická konverzace L. Cagášková, M. Duchoňová
2 Anglický jazyk L. Cagášková, M. Hartmanová
3 Český jazyk K. Holštajnová, A. Val’ková
4 Chemie Z. Celbová, S. Svobodová
5 Dějepis Š. Šupejová
6 Fyzika Z. Celbová, V. Pešinová
7 Osobnostní a sociální výchova M. Duchoňová
8 Informatika a počítače M. Duchoňová, L. Patrasová
9 Matematika M. Duchoňová
10 Německý jazyk P. Bejček
11 Přírodopis S. Svobodová
12 Tělesná výchova M. Hartmanová, L. Patrasová
13 Výchova k občanství P. Bejček
15 Výtvarná výchova Š. Šupejová
16 Zeměpis P. Bejček