1 Anglická konverzace M. Duchoňová,
2 Anglický jazyk L. Cagášková,
3 Český jazyk K. Holštajnová
4 Chemie S. Svobodová
5 Dějepis Š. Šupejová
6 Fyzika Z. Celbová
7 Informatika a počítače V. Pešinová, P. Burian
8 Matematika J. Hassmanová
Německá konverzace P. Bejček
9 Německý jazyk P. Bejček
10 Přírodopis S. Svobodová
11 Seminář z ekologie S. Svobodová
12 Tělesná výchova P. Burian
13 Výchova k občanství P. Burian, P. Bejček
14 Osobnostní a sociální výchova V. Pešinová, L. Cagášková
15 Výtvarná výchova Š. Šupejová
16 Zeměpis P. Bejček