1 Anglická konverzace M. Duchoňová, L. Cagášková
2 Anglický jazyk L. Cagášková, M. Duchoňová
3 Český jazyk H. Kindlová, A. Vaľková
4 Chemie S. Svobodová
5 Dějepis Š. Šupejová
6 Fyzika Z. Celbová
7 Hudební výchova V. Pešinová
8 Matematika J. Hassmanová
9 Německý jazyk P. Bejček
10 Přírodopis S. Svobodová
11 Seminář z ekologie S. Svobodová
12 Tělesná výchova P. Burian
13 Výchova k občanství S. Svobodová
14 Výchova ke zdraví P. Bejček
15 Výtvarná výchova Š. Šupejová
16 Zeměpis P. Bejček