1 Anglická konverzace M. Duchoňová, L. Cagášková
2 Anglický jazyk L. Cagášková
3 Český jazyk K. Holštajnová, A. Valková
4 Chemie S. Svobodová
5 Dějepis Š. Šupejová
6 Fyzika Z. Celbová, V. Pešinová
7 Informatika a počítače V. Pešinová, M. Duchoňová
8 Matematika J. Hassmanová
9 Německý jazyk P. Bejček
10 Přírodopis S. Svobodová
11 Seminář z ekologie S. Svobodová
12 Tělesná výchova M. Hartmanová, L. Patrasová
13 Výchova k občanství L. Patrasová
14 Osobnostní a sociální výchova Š. Šupejová
15 Výtvarná výchova Š. Šupejová
16 Zeměpis P. Bejček