OLYMPIJSKÝ BĚH

Žáci 3.- 5. tříd se zúčastnili celonárodní sportovní akce – Běh olympijského dne. Celý den jsme pojali jako projektový den. Žáci se seznámili s myšlenkou olympiády, připomněli si známé sportovní legendy a nakonec se zúčastnili běžeckého závodu. Dětem patří velká pochvala, neboť bojovaly do posledního metru tratě s úsměvem na tváři.

ROZLUČKA 5. B

V sobotu 25.6. se konala rozlučka V.B s paní učitelkou. Pět let na 1.stupni uteklo jako voda a po prázdninách uz budeme velcí školaci. Zažili jsme plno zážitků, radostí, ale i starostí. Věříme, že i 2.stupeň pro nás bude hračka 🙂
Kamila Tesařová a žáci V.B

ROZLUČKA 9. B

Velkolepou a nádhernou rozlučku se základní školou si pro své rodiče a učitele připravila třída 9. B. V úvodu žáci představili svůj žákovský film s názvem Úkol, poté si učitelé a rodiče zasoutěžili v soutěži Neriskuj!, Honza Šíma předvedl rychloskládání rubikových kostek, Michal Nápravník a Jirka Poděbradský ukázali umění s míčem, následovala scénka z Marečku, podejte mi pero a všichni zazpívali písničku s vlastním textem na melodii Dajány, kluci hráli na kytary…bylo to dojemné . Rodiče zajistili pohoštění na zahradě a nechyběl ani krásný dort a fotokoutek. Děkujeme deváťáci za nezapomenutelné odpoledne. Budete nám tady v září moc chybět .

VÝDEJ OBĚDŮ A INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Výdej obědů:
27.06. – 29.06.2022 pouze do 13.00 hod.
30.06.2022 10.00 – 12.00 hod.
Odhlášení obědů:
Odhlášky obědů posledních tří dnů tohoto školního roku (28. – 30.06.2022) lze provést nejpozději do úterý 28.06.2022 do 8.00 hod.
Strávníci, kteří platí hotově si přeplatky za odhlášené obědy vyzvednou nejpozději do 29.06.2022.

Vážení rodiče,
vzhledem k velkému nárůstu cen potravin bude od 01.09.2022 navýšena cena na 1 oběd o 5,- Kč.
Záloha – žáci:
7 – 10 let 640,- Kč (1 oběd = 32,- Kč)
11 – 14 let 680,- Kč (1 oběd = 34,- Kč)
15 – 18 let 700,- Kč (1 oběd = 35,- Kč)
Stravné placené bankovním převodem je nutné zaplatit na měsíc září 2022 nejpozději do 20.08.2022. Nezapomeňte si, prosím, zvýšit zálohy.
Děkujeme.

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Žáci si za pomoci hasičů a záchranářů zopakovali postupy při záchraně života a ochraně majetku. Hasiči žákům připomněli, že na různé druhy požárů patří jiné hasící přístroje, záchranáři je proškolili v másaži srdce a ve třídách si s vyučujícími zopakovali jak se chovat při živelných pohromách.

…….doufáme, že to nebudeme nikdy potřebovat, ale pokud ano, jsme připraveni.

ŠKOLNÍ VÝLET VI. TŘÍDY

S blížícím se koncem školního roku se naše třídy vydávají na školní výlety. Prvními výletníky byli šesťáci, kteří strávili svůj den v nádherném prostředí české přírody – Háj Petra Bezruče. Jednalo se o turistický výlet, žáci nachodili hodně kilometrů, ale nadýchali se čerstvého vzduchu a odpočinuli si od školních povinností 🙂

PŘEDNÁŠKA O VOJENSKÉ TECHNICE ZA 2. SV. VÁLKY

V hodině dějepisu měli žáci neobvyklý zážitek – přišel je navštívit bývalý žák naší školy Filip Čížek a blíže je seznámiL s vojenskou technikou používanou za 2. sv. války, o kterou se sám od dětství zajímá. Zároveň jsme si v tento den připomněli významné výročí 80. let od vypálení Lidic.
Filip žákům přiblížil využití tanků během 2. sv. války a přinesl ukázat artefakty z tohoto období (např. uniformu, palné zbraně, helmu tankistů, …). Takováto hodina se všem vážně dost líbila…

LABORKY V SEDMIČCE

Ve fyzice žáci prováděli pokus s rovnováhou na páce. A použili k tomu nejen závaží, ale i jiné předměty, které v penálech našli 🙂

FILM „SÍLA LIDSKOSTI – NICHOLAS WINTON“ ŽÁKY DOJAL 

Žáci druhého stupně v žateckém divadle zhlédli hraný dokumentární film s názvem Síla lidskosti – Nicholas Winton. V roce 1939 Nicholas Winton z vlastní iniciativy zachránil 669 převážně židovských dětí během nacistické okupace Československa tím, že je nechal přepravit do Velké Británie k náhradním rodinám. Dokument plný lidskosti a odhodlání bojovat proti zlu a zachránit ty nejzranitelnější byl velice dojemný a i největší drsňáci přiznali, že jimi snímek pohnul. Toto dílo nám všem připomnělo, jak je důležité vzájemně si pomáhat, předvídat situace a zajímat se o dění kolem nás. Po filmu následovala debata s panem Zdenkem Tulisem, televizním moderátorem a dramaturgem, který žákům zodpověděl jejich zajímavé otázky. Pokud se vám naskytne příležitost tento snímek vidět, neváhejte, film byl oceněn International Emmy Award 2002 za nejlepší dokumentární film.

ROZLOUČENÍ S TŘÍDOU 9. A

Naši milí deváťáci se pomalu loučí nejen se školním rokem, ale s celou základní školou. Pro své učitele si připravili posezení u pohoštění, upekli skvělý dort, zazpívali. Nechybělo ani poděkování vyučujícím a předávání dárečků i obrázků nakreslených konkrétním učitelům. Bylo to moc hezké, deváťáci, děkujeme, budeme na vás s láskou vzpomínat :-).

CELÁ ŠKOLA MALUJE NA KAMENY

Během letošního roku si všichni naši žáci vyzkoušeli, jaké je to malovat akrylovými barvami na kameny. S tématy HMYZ a STROM si pohráli od prvňáčků až po deváťáky. Zkrátka výtvarka zase trochu jinak…

PROJEKT LES

V rámci projektu Les se žáci VII. třídy seznámili s produkčními i mimoprodukčními funkcemi a významy přirozeného lesa a druhovou skladbou rostlinných zástupců v lese. Při tvorbě výukových plakátů (LAPBOOK) se museli nad významem lesa podrobně zamyslet a diskutovat o něm, uvažovat nad tématem ochrany lesa, své myšlenky formulovat a srozumitelně vyjádřit. Diskutovali nejenom o jeho znečišťování způsobeném především činností člověka, ale také museli navrhovat konkrétní a reálné způsoby ochrany lesa.

V českém jazyce se „procházeli lesem“ a své pocity vylíčili do poutavých textů. V anglickém jazyce si žáci rozšířili svou slovní zásobu spojenou s prostředím lesa. Ve výtvarné výchově se žáci věnovali kresbě a malbě stromu v proměnách světla dne a noci a jejich smyslovému vnímání.

Stěžejním cílem projektu bylo motivovat žáky ke kritickému přemýšlení o problémech spojených s ochranou lesa, aby si uvědomili, jak je les důležitý nejenom pro člověka, ale i pro přírodu jako takovou, že i oni mohou aktivně a efektivně přispět k jeho ochraně.

            

DEN DĚTÍ NA 2. STUPNI

Naši deváťáci připravili pro žáky z druhého stupně osm stanovišť kolem Ohře, která děti procvičila v kopu míče na branku, ve florbale, poznávání přírody, luštění hlavolamů, udržení míčku na lžičce nebo ve střelbě na terč. Nechyběla ani dvě stanoviště vytvořená IZS – hasiči a záchranáři – která všem žákům připomněla, jak se chovat a chránit sebe i ostatní za mimořádných událostí.
Soutěž mezi všemi žáky vyhrálo družstvo z VIII. třídy, na další místech skončily dva týmy z VI. třídy. Dopoledne se vydařilo, počasí přálo a žáci se bavili :-).

DEN DĚTÍ NA 1. STUPNI

Ani letos jsme nezapomněli na naše nejmilejší děti – starší žáci si připravili aktivity pro své mladší spolužáky, a tak všichni strávili zábavné a slunečné dopoledne plné her na hřišti u řeky Ohře. Děti si zablbly, zazávodily, opekly si špekáčky a dostaly dobrůtky. Krásný Den dětí :-).

PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ, ŠESŤÁCI SE LOUČÍ SE ŠD

Léto je už opravdu za rohem, školní rok se blíží ke konci a žáci VI. třídy se loučí s dětmi ze školní družiny. Pro své spolužáky si připravili závěrečný kroužek plný zábavy, soutěží a her. Na několika stanovištích děti sportovaly, poznávaly naše ryby a zvířata, stromy a rostliny v okolí školy. Úkoly plnily ochotně a s nadšením. Za své výkony byly odměněny medailemi.

Šesťákům patří za pečlivou přípravu a realizaci pravidelných odpoledních setkávání s dětmi velké poděkování. V příštím roce budou na tuto oblíbenou aktivitu navazovat.

V ATLETICKÉM TROJBOJI ŽÁCI ZAZÁŘILI

 
Vybraní žáci z 4. a 5. tříd se zúčastnili atletického trojboje, který se konal na žateckém stadionu Mládí. Žáci měli možnost porovnat své síly se soupeři z ostatních žateckých škol. Soutěžilo se v běhu, hodu míčkem a skoku do dálky. Závěrečnou disciplínou byla štafeta. Naše družstva sice nedosáhla na medailové pozice, avšak stojí za to vyzdvihnout výkony jednotlivců. Anička Hejná se umístila na celkovém 2. místě v běhu na 50m a Víťa Kadavý získal 2 bronzové medaile za hod míčkem a běh. Moc gratulujeme!
 

HONZA BURDA JE TALENT!

20. května 2022 se uskutečnilo celostátní kolo základních uměleckých škol. Soutěže se zúčastnil i žák naší školy Jan Burda, který postoupil z kola krajského. Je to k neuvěření, Honzík v Praze vyhrál 1.místo v kategorii hra na trubku. Moc gratulujeme a jsme na Honzika velmi pyšní :-).

DEVÁŤÁCI VYROBILI SLUNEČNÍ SOUSTAVU

Na chodbě naší školy v těchto dnech najdete nápaditá ztvárnění naší Sluneční soustavy. Jedná se o práce kreativních deváťáků, kteří v rámci fyziky zhmotnili planety pro mladší žáky.

             

V CELOROČNÍ HŘE RECYKLOHRANÍ JSME NA 6. MÍSTĚ

V historicky první celoroční hře s Recyklohraním se naše škola umístila na 6. místě v rámci Ústeckého kraje; z obrovského počtu zúčastněných škol, kterých bylo 1668 se ta naše umístila na celkovém 43 místě!

Od září 2021 byly všem školám připisovány body za jejich spolupráci – jak za sběr, tak za aktivitu v osvětě, a my obdrželi krásných 2968 bodů. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další velkolepý úspěch.

PŘEDNÁŠKY MP ŽATEC

V rámci spolupráce s Městskou policií v Žatci se v květnu v tělocvičně školy uskutečnila přednáška pro 2. stupeň z oblasti prevence kriminality, která byla zaměřena nejen na dopravu, ale i možnosti ohrožení ze strany neznámých osob a další rizikové faktory. Žáci také zjistili, co obnáší práce městských policistů, jaké pomůcky policisté používají a co obnáší jejich práce. Více prozradí fotogalerie:

DO PRAVĚKU V NÁRODNÍM MUZEU

Naši žáci se rozhodli podívat se do hluboké historie naší planety a otevřeli okna do pravěku. Nad tím, co viděli, užasli – komentovaná prohlídka v Národním muzeu v Praze provedla žáky expozicí pravěké přírody. V jednotlivých sálech si zkoušeli představit, jak vypadalo území naší země ve významných obdobích vývoje. Zavítali pod hladinu kambrického nebo jurského moře, do třetihorních lesů či na pláně lovců mamutů. Seznámili se s typickými zástupci živočichů a rostlin nejen na modelech, ale zvláště na fosilním záznamu. Proces vzniku fosilií si názorně vysvětlili.

V expozici Okna do pravěku měli žáci možnost ve čtyřech výstavních sálech obdivovat jedinečné exponáty, které představují přelomová období v poznání historie života na Zemi od prvohor až po čtvrtohory. Prohlédli si prvohorní živočichy, jedny z nejstarších známých druhohorních plazů a pohlédli do očí hrozivě vypadajícímu šavlozubému tygrovi. Zjistili rovněž, že naše území bylo svědkem sopečné činnosti a vzniku mnoha jezer i močálů. Na závěr expozice pozdravil žáky obří mamut s malým mamuťátkem v životní velikosti a originální kostra srstnatého nosorožce :).

Více ve fotogalerii TADY.

DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH 4. A 5. TŘÍD!

Naši žáci vybojovali bombastické 2. místo v okresním kole ve vybíjené v Lounech! Gratulujeme a přejeme další a další povedené soutěže :-).

KRÁSNÉ 2. MÍSTO V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI

Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola soutěže v dopravní výchově. Soutěž zahrnovala čtyři disciplíny – jízdu na kole podle pravidel, jízdu zručnosti, testy z dopravních předpisů a zdravovědy. Školu reprezentovali žáci 4. a 5. třídy: Anna Boháčová, Viktorie Dolejšová, David Niepauer a Vítězslav Kadavý a získali krásné 2. místo. K úspěchu gratulujeme.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

11. května 2022 proběhl další český den proti rakovině a naši školu navštívili žatečtí skauti, kteří zaměstnancům školy nabídli možnost finančně podpořit celonárodní sbírku zakoupením kytičky měsíčku lékařského. A zapojili se nejen pedagogové, ale i některé děti.

STROMY NAŠÍ ŠKOLY

Umíme správně pojmenovat všechny stromy, které rostou v okolí naší školy?

Odpovědět na tuto otázku pomohl žákům VI. třídy ZŠ Žatec, nám. 28. října dendrolog Jaroslav Holštajn. Při jarní procházce jsme si společně povídali o stromech rostoucích na školním pozemku i blízkém okolí školy, o jejich ekologii, významu a ochraně.

Jednotlivé stromy nejprve označili jmenovkami žákyně IX. A, které se v rámci semináře z ekologie pokusily o jejich identifikaci a správné pojmenování. Následně jejich práci zkontroloval dendrolog. Některé zástupce určila děvčata správně, např. tis červený, smrk pichlavý nebo jírovec maďal, u jiných si nebyla jistá, např. jsme se dozvěděli, že se nám před školou důstojně vyjímá krásný exemplář jedle stejnobarvé.

Teď, když už žáci vědí, jaké stromy rostou v okolí školy, shromáždí o nich nejdůležitější informace a připraví materiál na popisky k jednotlivým stromům, aby všichni žáci školy měli možnost blíže porozumět místu, kde žijí a vzdělávají se.

    

PŘEDNÁŠKA VZPOURA ÚRAZŮM

Po půl roce opět přijeli hendikepovaní lektoři z projektu VZP ČR VZPoura úrazům, který je  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

Tentokrát se  žákům na 2. stupni snažili přiblížit problematiku úrazů, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

BABIČKÁM DO PEČOVATELSKÉHO DOMU OD NAŠICH DĚTÍ

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 naše děti navštíví babičky v Domě s pečovatelskou službou v ulici U Hřiště, aby jim popřály ke Dni matek a aby je potěšily svým vystoupením, které si pro ně připravily. Za kytičky děkujeme Zahradnictví Cinke, žáci je babičkám s radostí předají :-).

DEN BLÁZNIVÝCH PONOŽEK

1. MÍSTO V MINIFOTBALE

Naši borci z VIII. třídy, IX. A a IX. B dosáhli skvělého úspěchu, když v minifotbale přehráli ostatní týmy z místních základních škol a vyhráli nádherné 1. místo! Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci školy. Ať to kope i nadále :-).

Více fotek TADY.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

V průběhu každého školního roku probíhá nespočet soutěží, kterých se naši žáci účastní a které zkouší jejich matematické dovednosti nebo schopnosti anglicky komunikovat, testují jejich možnosti v českém jazyce, znalosti v dějepise, přírodopise nebo jsou zaměřeny na jejich pohybové dovednosti. Přinášíme Vám nyní ucelený přehled soutěží a výsledků, kterých naši žáci dosáhli:

MATEMATIKA – okresní kolo:

Maksim Dzenisiuk, VI. třída – 2. místo

Barbora Duchoňová, VII. třída – 9. místo

Jakub Hüttl, VII. třída – 10. místo

Lukáš Kříž, VII. třída – 13. místo

ČESKÝ JAZYK – okresní kolo:

Julie Žoltáková, IX. B –  4. místo

Jakub Fryč, IX. B – 18. místo

ANGLICKÝ JAZYK – okresní kolo:

Barbora Duchoňová, VII. třída – 8. místo

Julie Žoltáková, IX. B –  12. místo

DĚJEPIS – okresní kolo:

Petr Svoboda, IX. A – 18. místo

Ester Hanová, VIII. třída – 25. místo

Monika Kolářová, VIII. třída – 26. místo

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

oblastní přebor škol ve vybíjené

výběr žáků IV. a V. tříd – 1. místo

výběr žákyň IV. a V. tříd – 2. místo

přebor Žatce v minifotbalu

výběr žáků VIII. a IX. tříd – 1. místo

Všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy, gratulujeme ke krásným výsledkům a přejeme mnoho štěstí v příštích letech.

    

ŽÁCI V DINOSARIU

V úterý 19. 4. 22 se žáci 5. tříd a 9. A vypravili na exkurzi do Dinosauria, které sídlí v Pop Airport Praha a kde se nachází originální kostry dinosaurů a výstava minerálů. Žáky expozicí provedli šikovní paleontologové, kteří jim poutavým vyprávěním přiblížili život vyhynulých živočichů. Po výkladu byl rozchod a všichni mohli naplno využívat prostor výstavy, kde byly, kromě jiného, k dispozici interaktivní obrazovky s aktivitami typu kreslení dinosaura, hra hledání dinosaura nebo rozšiřující informace týkající se tohoto tématu.

VĚDA NÁS ZAJÍMÁ 

V úterý 19. 4. 22 navštívili naši žáci VI. a IX. třídy úžasný svět vědy v science centru IQLANDIA Liberec. Žáci měli možnost prohlédnout si v rámci přírodovědné exkurze mnoho interaktivních expozic, např. GeoLab a Živly. Blíže se věnovali stavbě zemské kůry, geologickým procesům, historii Země, vzniku nerostného bohatství. Mohli si také vyzkoušet některé exponáty. Přiblížili se vědeckému světu, jeho chápání očima vědce. Současně se zúčastnili zajímavého a atraktivního programu Živák – Sluneční soustava (Galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy).

Exkurze byla velmi přínosná zejména ve smyslu polytechnického vzdělávání, žáci si osvojili mnoho nových znalostí a zkušeností, mnozí z nich si uvědomili, že věda není něco, čeho bychom se měli bát a že jim není natolik vzdálená a nepochopitelná. Objevili kouzlo experimentu. Exkurzi lze hodnotit jako velmi inspirující pro jejich další osobnostní rozvoj zvláště v oblasti polytechnického vzdělávání a kariérního růstu.

Poděkování za možnost zrealizovat exkurzi náleží rovněž KÚ Ústeckého kraje, který se v rámci projektu IKAP2 podílel na zajištění dopravy.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

         

KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ (§ 38)

Komisionální přezkoušení žáků plnících povinnou školní docházku mimo území ČR (§ 38) proběhne 16. 6. – 17. 6. 2022 ve 13,00 hod (1. stupeň) a 16. 6. – 18. 6. 2022 ve 14,00 hod (2. stupeň). Odkaz na žádost o přezkoušení naleznete TADY. Žádost je nutno vyplnit a odeslat. V případě nejasností kontaktujte TU.

EKO TÝDEN

PROJEKT LEONARDO DA VINCI

V dubnu se celá naše škola podílela na projektu LEONARDO DA VINCI. Žáci si prohloubili své znalosti o renesančním umění a také zjistili mnoho zajímavostí o životě a díle tohoto geniálního umělce. Leonardo nás provázel všemi vyučovacími předměty. Na 1. stupni žáci ve výuce českého jazyka zapojili kritické myšlení a rozvíjeli čtenářskou gramotnost. V matematice si lámali hlavy nad logickými úlohami, rébusy a šiframi, také si zahráli na vynálezce a malíře. Na 2. stupni učitelé připravili pro žáky spoustu badatelských a kreativních aktivit od pozorování rostlin, luštění šifer, popisu výtvarného díla, přes tvorbu koláží, výroby modelů vynálezů až po soutěže a únikovku. Součástí projektu bylo divadelní představení agentury Pernštejni, kde jsme si mohli prohlédnout i interaktivní modely Leonardových vynálezů.

Více ve fotogalerii Pernštejni, I. stupeň, II. stupeň nebo na stránkách jednotlivých tříd.

ZÁPIS 2022/2023

V naší škole jsme přivítali opravdu velké množství dětí, které se v doprovodu rodičů přišly zapsat do 1. třídy 2022/2023. Všem rodičům děkujeme za důvěru a těšíme se na shledání v září.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022

Ve dnech 29. a 30. 3. jsme naši školu otevřeli široké veřejnosti. Mohli jste nahlédnout do počítačových učeben, laboratorní učebny, tělocvičny, do výuky na 1. i 2. stupni. Těšilo nás, že jste této možnosti hojně využili. A těm, kteří to nestihli, přinášíme náhled prostřednictvím fotogalerie – výuka, interiéry školy.

SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODU

V roce 2021 jsme s dětmi a rodiči vytřídili 85 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo získáno 63 kg kovonosných druhových surovin, které budou využity při výrobě nových produktů. Děkujeme za Váš zodpovědný přístup .

ŠESŤÁCI VE FYZICE

Šesťáci měřili objem a hmotnost nepravidelných těles, například kamenů z okolí školy a zjišťovali jejich hustotu .

ÚKLID NA BŘEZÍCH ŘEKY OHŘE

V rámci pravidelného jarního úklidu na březích řeky Ohře vyčistili žáci VI. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny lokalitu od železného mostu k lávce od odpadků a pozůstatků „moudré“ lidské činnosti. Ukázalo se totiž, že pro některé z nás je stále problémem využívat odpadkové koše a uklízet po sobě. Do akce se společně s žáky zapojil opět pan školník, Jan Baše, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohly i místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce a Městský úřad Žatec.

Počasí nám vyloženě přálo, sluníčko se na děti usmívalo a ty nadšeně a pečlivě uklízely. Odpadu jsme nasbírali výrazně více než na podzim. Mezi odhozenými věcmi jsme nacházeli např. plastové lahve, plechovky, baterie, ale také např. plastovou židli, kbelík, velký plechový hrnec, několik matrací, spoustu igelitových pytlíků atd. Poděkování patří všem zúčastněným žákům, protože se pro úklid rozhodli sami navzdory náročným a ne příliš komfortním podmínkám, dále panu školníkovi, který nám pomohl s technickým zabezpečením akce, technickým službám města, městské policii a městskému úřadu.

Děti děkují také mamince jednoho z žáků, paní Pichnarčíkové, která pro ně připravila bohatou sladkou odměnu, ta jim udělala velikou radost.

Děkujeme také Vám všem, kteří jste natolik zodpovědní k sobě i svému okolí tím, že odhazujete odpadky do košů, a to nejlépe do těch na tříděný odpad.


TŘÍDA V. A OBDRŽELA PODĚKOVÁNÍ

Tým Recyklohraní zaslal žákům V. A poděkování za spolupráci a splnění osvětového úkolu „Závody naruby“. Tento úkol se týkal záludných otázek, které byly spojeny s recyklací drobných elektrospotřebičů a baterií a informacemi jak tyto výrobky využívat smysluplně a zbytečně s nimi neplýtvat.

TURNAJ V PIŠKVORKÁCH

 Žáci z V. B připravili pro třetí třídy turnaj v piškvorkách. Turnaj byl velmi vyrovnaný a napínavý po celou dobu konání.
Ve III. A se na 1. místě umístila Eliška Tesařová, na 2. místě Natálka Krausová a na třetím Daniil Kravčenko. Ve III. B se na 1. místě umístil Martin Zajíc, na 2. místě Kareem Soušek a na 3. místě Anička Vránková.  Absolutním vítězem z obou tříd se stala Eliška Tesařová ze třídy III. A. Gratulujeme!

DEMONSTRACE SKLENÍKOVÉHO EFEKTU

„Klima se mění, Země je unavená a co my na to? Pojďme otevřít oči a o změně klimatu se učit. Změna klimatu je totiž hrozbou pro nás všechny, současný neutěšený stav ŽP vyžaduje neodkladné řešení. A každý z nás může svým, byť možná malým a pro některé ne zcela na první pohled viditelným, způsobem přispět. Pusťme se do toho, je to i naše Země i my tady ŽIJEME a chceme spokojeně žít dál, nejenom MY, ale i DALŠÍ GENERACE. I naše děti ke změně CHTĚJÍ PŘISPĚT :-D.

ŽÁCI UKLÍZEJÍ KOLEM OHŘE

Žáci VI. třídy se chystají na jarní úklid obou břehů řeky Ohře, a to od hřiště FK Slavoj Žatec přes železný most po cyklostezce směrem k fotbalovému hřišti s umělým povrchem přes lávku zpět k hřišti FK Slavoj Žatec. Akce je naplánovaná na čtvrtek 24. 3. 22 dopoledne, snad se jejich akce vydaří a počasí jim bude přát 🙂

TÝDEN PLNÝ BAREV

Čeká nás týden plný barev! Některé třídy pojedou podle určených tematických barev, jiné si to vymyslí jinak. Jedna věc je ale jistá – všichni budeme barevní. Kdo jde do toho s námi?

NOVÁ POSILA V CHOVATELSKÉM KROUŽKU

Představujeme Vám nové členy chovatelského kroužku – osmáka degu, morčátko a králíka. Určitě se jim u nás bude líbit :-).

   

ŽÁCI ZKOUMALI BUŇKU A SEZNÁMILI SE S NOVÝM ČLENEM

V naší přírodovědné učebně se dějí zajímavé věci – šesťáci pod mikroskopem zkoumali rostlinnou buňku a taky se jako první seznámili s novým členem našeho pracovního týmu – kostrou Adamem , který se dnes zapojil do výuky a zdá se, že bude stejně oblíbený, jako jeho předchůdce .

ŽÁCI VYTVOŘILI NÁDOBY NA ODEVZDÁNÍ VYSLOUŽILÝCH MOBILŮ

Naše škola žije mnohými projekty, jedním z nich je Recyklohraní, které u nás probíhá řadu let. Úkol, který žákům přiblížil problém s negativním dopadem mobilů na životní prostředí, byl tentokrát z kreativního ranku – vytvořit nádobu na sběr nepoužívaných nebo nefunkčních mobilních telefonů. Do nelehkého úkolu se zapojili někteří žáci z 1. i 2. stupně, jimi vytvořené nádoby jsou nyní umístěny na chodbách školy a mohou být plně využity žáky i jejich rodiči pro odevzdání vysloužilého mobilního zařízení.

   

 

ROBOTIKA NAŠE ŽÁKY BAVÍ

V hodinách informatiky se žáci nově věnují robotice. Co to je? Jedná se o vědu o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích, robotika úzce souvisí s elektronikou, mechanikou a softwarem. Naši žáci pracují se stavebnicí Lego Mindstorms, která jim umožňuje robota si postavit, naprogramovat a otestovat! :-O

TEPLÁKOVÝ DEN BYL FAJN

Další tematický den, kterým jsme si zpestřili školní docházku, byl teplákový den. Do příjemného domácího oblečení se ráno oblékli nejen prvostupňoví a druhostupňoví žáci, ale opět i učitelé a zaměstnanci školy. V teplákách ve škole to bylo fajn:

LABORKY V PŘÍRODOPISE

Deváťáci v hodině vytvářeli iluzi horninového cyklu pomocí nastrouhaného vosku ze svíček a objevovali hlavní geologické procesy – na postup se můžete podívat:

TŘI KRÁLOVÉ VE ŠKOLE

V prvním lednovém týdnu nás navštívili Tři králové. Dětem připomněli tuto tradici, děti se dozvěděly, kterými dary kdysi uctili Ježíška v Betlémě, vysvětlili jim, co znamená nápis K + M + B + 2022, seznámili je s charitativní Tříkrálovou sbírkou, která letos probíhá již 22. rokem a společně si zazpívali koledu „My tři králové jdeme k vám“. Peníze dětí zůstaly v aktovkách, naši školní králové byli podpořeni jen zaměstnanci školy 🙂 (možnost přispět lze online tady).

Na dveře školy i každé třídy Tři králové napsali nápis K + M + B + 2022, což jsou počáteční písmena latinských slov Christus mansionem benedictat, což znamená „Ať Kristus požehná tomuto domu“ a písmeno K pravděpodobně plyne z počeštěné formy jména Christus – Kristus. Křížky mezi jmény, které bývají často nesprávně zaměněny za znaménko plus, zastupují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna i Ducha Svatého. Časem si lidé z latinských písmen vymysleli jména „králů“ – Kašpar, Melichar a Baltazar, ačkoliv se dodnes neví, kolik jich přesně bylo a už vůbec se neví, jak se jmenovali.

Každopádně je to krásná tradice, tak K + M + B + 2022 Vám všem!

SOUTĚŽ JE ZA NÁMI

Soutěž „Knižní šifry“, kterou pro žáky připravila p. uč. Holštajnová, je definitivně u konce. Do soutěže se zapojilo celkem 27 žáků a všichni byli odměněni dobrůtkami ke svačince.

Nejhojnější účast žáků byla ze 4.A a z 9.B, ale účastnili se i žáci z 1., 2. třídy i z dalších tříd. Doufáme, že si účastníci soutěže dobře ověřili své znalosti a naučili se i něco nového z oblasti literatury.

     

DĚTI SE O VÁNOCÍCH STARAJÍ O ŠKOLNÍ ZVÍŘÁTKA

Své Vánoce si užívají i zvířátka z chovatelského kroužku. Nemějte strach, je o ně dobře postaráno. Členové kroužku, jako adoptivní rodiče, se o ně budou starat po dobu vánočních prázdnin.
 

NA VÁNOCE JSME SE HODILI DO GALA

Před vánočními prázdninami jsme se vystrojili a oslavili poslední společný školní den roku 2021 v gala. Ve slavnostním oblečení o to víc na všechny dýchla příjemná atmosféra sladkého očekávání Vánoc. Rodičům patří díky za krásně ustrojené ratolesti a dětem za mimořádně společenské chování. Bylo to fajn 🙂

DEN V GALA

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE

Naše děti letos poctil svou návštěvou Mikuláš se svou suitou – anděly a čertisky. Navštívili všechny děti na I. stupni, které byly obdarovány mikulášským balíčkem s mnoha dobrůtkami a Mikuláš nezapomněl ani na starší žáky, kteří si své sladkosti taktéž zasloužili. Na naši netradiční návštěvu se můžete podívat i Vy:

       

STROMEČEK NA NÁMĚSTÍ ZÍSKAL 2. MÍSTO!

Moc nás těší, že stromeček, který naše děti ozdobily a který krášlí žatecké náměstí, získal nádherné 2. místo. Pokud půjdete kolem informačního centra, můžete se na něj podívat.

STROMEČEK NA NÁMĚSTÍ

Naši páťáci se každoročně zapojují do zdobení vánočních stromečků, které krášlí náměstí Svobody. Letos se náš krasavec pyšní keramickými hvězdami, zvonečky a stromky a nechybí ani šišky se skořicí. V průběhu prosince můžete nasát vánoční atmosféru i ze stromečků ostatních škol, které jsou rozmístěné po obvodu náměstí.

  

SOUTĚŽ „KNIŽNÍ ŠIFRY“

Další zajímavá soutěž pro naše žáky I. i II. stupně je tu! Tentokrát se podíváme na knižní šifry, které skrývají názvy knížek. Kdo vyluští správné odpovědi, uvede své jméno a třídu a vše odešle na holstajnova@3zszatec.cz, může získat dobrou odměnu. Své odpovědi posílejte do 13. 12. Těšíme se 🙂

I. stupeň:

II. stupeň:

GRATULUJEME FLORBALISTŮM

Naši žáci se zúčastnili Přeboru Žatce ve florbale, který se tradičně konal na ZŠ Jižní.
Družstvo mladších žáků (6. +. 7. třída) dosáhlo velkého úspěchu, když v konkurenci takových škol jako je ZŠ Jižní či ZŠ Petra Bezruče prošlo celým turnajem bez jediné porážky. Až v rozhodujícím utkání o první místo podlehlo, po obrovské bitvě v prodloužení, družstvu žateckého gymnázia a dosáhlo nádherného druhého místa!!!
Družstvu starších žáků (8. + 9. třída) už se tolik nedařilo a přesto, že svedli velice bojovná a vyrovnaná utkání, umístili se na 5. místě.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Fotogalerie TADY.

ANGLIČTINA S AMERIČANEM

Naše škola spojila své síly s jazykovkou Easyspeak, která umožnila žákům 100 vybraných škol procvičovat angličtinu s rodilým mluvčím online, a to prostřednictvím soutěže mezi jednotlivými školami.

V následujícím školním roce se naši deváťáci každý měsíc setkají s Američanem Grantem a žáky druhé základní školy ZŠ a MŠ Načeradec, se kterou budou v přátelském duchu měřit své komunikační dovednosti.

Naši zkušení angličtináři si v první hodině vybrali jméno „Halloween guys“ – netradiční název týmu si zvolili proto, že jsme halloween právě slavili. V úvodu mluvil každý člen o svých zálibách, poté se přešlo k první aktivitě, ve které žáci hledali skryté položky. Instrukcemi navigovali Granta, který jednotlivá okénka obrázku otevíral a odhaloval, zda byl daný tip úspěšný. Hlavní aktivita byla zaměřená na kladení zajímavých otázek a vymýšlení nevšedních odpovědí, a to podle zadaného tématu.

Naši „Halloween guys“ v první hodině tým „Dogs“ porazili a do příštího kola si nesou nejen dobrý pocit z vítězství, ale především vzpomínku na zábavnou hodinu a možnost otestovat si svou schopnost komunikace.

TURISTIKA NA 1. STUPNI

V letošním školním roce 2021/22 se naši žáci opět mohou jednu sobotu v měsíci vydat společně se spolužáky na plánovaný výlet do přírody.
Paní učitelky Miklošová a Šolcová organizují výlety s pestrou tématikou, aby děti poznaly nová místa, dozvěděly se spoustu zajímavých informací, prožily nezapomenutelná dobrodružství a užily si spoustu legrace. Poděkování patří i dalším kolegyním z 1.stupně, které tuto akci podporují.

GRATULUJEME RYBÁŘŮM

Na tradičním dvoudenním závodě v lovu ryb udicí Feeder Mazec Cupu získal nadaný mladý rybář Artur Zoul z Libočan pohár za první místo v kategorii juniorů. Spolu se šampionem závod absolvoval i další náš žák, a to Jan Koubek. Vítězi gratulujeme a oběma rybářům přejeme do budoucna mnoho dobrých úlovků.

PODZIMNÍ ÚKLID NA BŘEZÍCH ŘEKY OHŘE

 

V rámci podzimního úklidu okolí řeky Ohře vyčistili žáci VI. třídy její břehy od odpadků z lidské činnosti. Pomohli tak přírodě uložit se k zimnímu spánku. Pro některé z nás je bohužel problém využívat odpadkové koše a uklízet po sobě. Do akce se společně s žáky zapojil opět náš pan školník, Martin Krabec, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohly i místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce a Městský úřad Žatec. Žáci požádali o podporu nejenom své rodiče, ale rovněž širokou veřejnost.

Počasí nám docela přálo, občas na nás vykouklo i sluníčko. Děti byly skvělé, uklízely skutečně s nadšením, dokonce se předháněly v množství nasbíraného odpadu. Při úklidu jsme nalezli injekční stříkačky, o kterých jsme následně informovali Městskou policii v Žatci. Nasbíraného odpadu bylo letos opravdu velké množství, bohužel i přes fakt, že jsme tuto lokalitu uklízeli s loňskými deváťáky také na jaře. Mezi odhozenými věcmi jsme nacházeli např. pneumatiku, kbelíky, lahve od alkoholu, plechovky atd. Nejčastěji byly břehy řeky „krášleny“ plastovými lahvemi.

Poděkování si zaslouží nejenom všichni zúčastnění žáci, ale také pan školník, který nám pomohl s technickým zabezpečením akce, technické služby města, městská policie a městský úřad. Ráda bych rovněž poděkovala paní Pichnarčíkové, mamince jednoho z žáků, za odměnu, kterou pro děti přichystala v podobě ovocného džusu a malého mlsání.

Děkujeme také všem, kteří jsou natolik zodpovědní k našemu životnímu prostředí, že své odpadky odhazují do košů, a to nejlépe do těch na tříděný odpad.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

MIKROSKOPOVÁNÍ V PŘÍRODOPISE

Naše škola velmi dbá i o praktickou stránku učiva aneb učebnice je dobrý sluha, ale špatný pán. V hodinách přírodopisu žáci napříč všemi třídami pracují s mikroskopy a laboratorními nástroji v naší nové laboratorní třídě. Představujeme vám pohled do hodiny i do mikroskopu. Více fotek TADY.

DĚTI MAJÍ CHOVATELSKÝ KROUŽEK

V letošním školním roce 2021/2022 se u nás ve škole zabydleli školní mazlíčci, o které se starají především sami žáci v rámci Chovatelského kroužku pod vedením paní učitelky Tesařové. Zatím máme dva pískomily, křečka a dva africké šneky – oblovky. Postupně budeme rozšiřovat.
Chtěli bychom moc poděkovat panu Radkovi Urbanovi z Chovatelských potřeb a akvaristiky – Náměstí Svobody Žatec za věnování dvou terárií. Moc děkujeme.

Na více fotografií našich miláčků se podívejte TADY.

SPOLUPRACUJEME S JAZYKOVOU ŠKOLOU

Našim žákům se letos naskytla skvělá příležitost – každý měsíc se žáci 9. tříd účastní hodiny s rodilým mluvčím a budou tak moci posunout své komunikační schopnosti na vyšší úroveň. Jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat s jazykovou školou EASYSPEAK, která žákům nejen zajistila lektora, ale také připravila zábavné výukové materiály. Letos se máme opravdu na co těšit! Pokud by i Vás, rodiče, zajímala výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím online, neváhejte a podívejte se TADY.

TEMATICKÁ AKTIVITA PRO ŠD

Žáci VI. třídy a dívky z IX. A Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny se rozhodli navázat na velmi úspěšnou aktivitu, kterou pravidelně organizovali žáci 2. stupně pro své malé spolužáky, a to tematické odpoledne pro děti ze školní družiny. Stejně jako jejich předchůdci mají rádi, když se jejich spolužáci smějí a baví, rozhodli si tedy opět realizovat každou středu odpoledne pro své malé kamarády zábavné odpoledne, jehož zaměření si budou volit sami účastníci. Bližší informace naleznete ZDE.

Na úvodní setkání 13. 10. 21 si žáci připravili soutěžní odpoledne v přírodě se sportovním a zejména environmentálním zaměřením, např. na předcházení vzniku odpadu a jeho třídění, recyklaci elektrospotřebičů a baterií (projekt RECYKLOHRANÍ) apod. Bližší informace naleznete ZDE.

DEVÁŤÁCI SE UMÍ ODVÁZAT!

S koncem školního roku se blíží i konec vlády 9. třídy, která své místo přenechává mladším ročníkům. I Vy se můžete podívat na jejich bláznivý den, který využili k focení poslední třídní fotky. A jak se můžete sami přesvědčit, převleky si všichni náležitě užili:

               

DĚJEPIS NENÍ NUDA

Dějepis na 2. stupni není jen o ležení v knihách – 7. třída a 8.B se nedávno vypravili po stopách historie a sami žáci se stali průvodci po středověkých památkách Žatce – díky domácí přípravě na zadané téma se z nich stali obstojní znalci našeho města.

Zjistili, že Žatec měl kromě hradeb původně 4 brány, z nichž do současnosti se zachovaly jen dvě – Libočanská a Kněžská. Prohlédli si i městskou radnici s věží a blízký chrám Nanebevzetí Panny Marie. Zaujala je právě opravovaná židovská synagoga a sloup Nejsvětější Trojice.

Letní exkurzi zakončili úžasnou zmrzlinou v cukrárně :-). Více fotografií naleznete TADY.

FOTÍME SE PRO UCHOVÁNÍ VZPOMÍNEK

Jako každý rok se k nám i letos vypravil pan fotograf, aby nás i naše žáky zvěčnil ve své kráse 🙂 Třídní fotka bývá milou vzpomínkou na bezstarostná školní léta, a proto jsme rádi, že nám opět vyšlo pěkné počasí.

Na pár fotografií ze zákulisí focení tříd, učitelského sboru a všech, kteří hladký chod školy zajišťují se můžete podívat i Vy:

                     

Více ve fotogalerii TADY.

DEVÁŤÁCI TESTOVALI KVALITU VODY V OHŘI

V rámci semináře z ekologie si žáci IX. třídy vyzkoušeli otestovat kvalitu vody v řece Ohři formou experimentování. Nejprve obdrželi motivační dopis od chrostíka, který by se rád usídlil v naší oblasti, s žádostí o pomoc při zjišťování požadované kvality vody pro jeho larvy. S využitím mobilního laboratorního kufříku se tedy pustili do bádání a testovali nejenom pH a tvrdost vody, ale také obsah různých chemikálií, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu a čistotu vody, např. amoniakálních solí, dusitanů, dusičnanů a fosforečnanů. Jejich zjištění prokázala relativně vhodnou kvalitu vody řeky Ohře v naší lokalitě, doporučili ji tedy chrostíkovi, ale požádali ho, aby s přistěhováním počkal, až tuto oblast dostatečně uklidí. Úklid proběhne ve čtvrtek 24. 6. 21.

Na průběh testování se podívejte ve fotogalerii TADY.

UČÍME SE NA 2. STUPNI

Přechod žáků na 2. stupeň u nás neznamená začátek bezduchého šprtání a učení se jen z učebnic. V hodinách chemie naši žáci pravidelně pracují v nové laboratorní učebně, kde často provádí laboratorní práce. Experimentují taky v přírodopisu a matematice, v angličtině čtou zjednodušenou četbu, točí videa, tvoří komiksy, otáčí se v kuchyni při hodinách přípravy pokrmů a k tomu stíhají uklízet okolo Ohře, vyrábět domečky pro hmyz, připravovat zábavné projekty pro děti z 1. stupně, psát články v rámci naší školní redakce, o přestávkách si pravidelně půjčovat knihy z naší školní knihovny nebo hrát na klavír, který je žákům také dostupný. Snažíme se našim dětem maximálně rozšiřovat obzory a nabízet jim různé možnosti, aby si našly to, co je baví a co by je mohlo nasměrovat do dalšího života. Víc ve fotogalerii TADY.

                                      

PROJEKTOVÉ DNY NA NAŠÍ ŠKOLE

Návrat dětí zpátky do lavic jsme oslavili projektovými dny, které se týkaly naší Země a jejích světadílů a také jsme úspěšně oslavili Mezinárodní den dětí. Pojďte se s námi podívat, co se u nás v posledních dnech dělo:

PROJEKT ZEMĚ A JEJÍ SVĚTADÍLY

Moc povedený projekt se týkal naší planety Země. Děti na 1. i 2. stupni se prostřednictvím několika stanovišť seznamovaly s nejrozličnějšími znaky jednotlivých světadílů – kulturními a přírodními památkami, historií, písmem, obyvatelstvem a tradicemi, a to různými způsoby, například tvorbou výukových plakátů, přiřazováním obrázků ke světadílům, hraním her nebo soutěžím ve skupinkách.

                        

Více ve fotogalerii TADY.

SBĚR PAPÍRU OBNOVEN

Vážení rodiče a milé děti,

naše škola je opět připravena přijímat Vámi nasbíraný papír –  kontejner k nám přijede v pondělí 7. 6. Pokud byste chtěli podpořit sběr papíru ve Vaší třídě, budeme rádi, když nám sběr přinesete před vyučováním nebo po dohodě s třídní učitelkou odpoledne.

Děkujeme, že spolu šetříme stromy a třídíme.

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY ONLINE

Vážení rodiče,

ve středu 2. 6. 2021 proběhnou rodičovské schůzky, a to opět formou online setkání. Schůzku se kterýmkoli vyučujícím si můžete domluvit na konkrétní čas, a to prostřednictvím Bakalářů – Komens. Naši pedagogové Vám budou k dispozici od 15 hod. na 1. stupni a od 16 hod. na 2. stupni nebo po individuální domluvě.

Těšíme se na shledání s Vámi.

NAŠI ŽÁCI SOUTĚŽÍ, POJĎME JE PODPOŘIT

 

Moc nás těší, že se 8 žáků naší školy zúčastnilo výtvarné on-line soutěže na téma BLUDIŠTĚ. Na www.cimtacara.cz začalo hodnocení odbornou porotou a hlasování veřejnosti, vyhlášení vítězů proběhne v polovině června. V galerii můžete vidět 2706 prací ze 433 škol. 

Podpořte i vy svým hlasem naše skvělé žáky (naleznete je v kategorii žáci základních a středních škol):

Klenková Nikol, Havlová Helena, Kolářová Monika, Ulrichová Karolína, Kadavý Ivo, Klenko Alexandr, Tůmová Karla a Žoltáková Julie.

Děkujeme za Váš hlas! 🙂

NAŠI SEDMÁCI JSOU KOUMÁCI

Sedmáci si na jaře připravili pro své spolužáky z 1. stupně kreativní soutěž – tvorbu kostýmu oblíbené postavy z dětského filmu nebo pohádky (nejlépe pak z ekologických materiálů).

Soutěže se zúčastnilo 20 tvořílků a nejvíce hlasů od sedmácké poroty získali:

  1. místo: J. Hanuliak (5.tř.)
  2. místo: J. M. Homola (5.tř.)
  3. místo: V. Kulhavý (4.B)

Klukům moc gratulujeme, obdivujeme jejich originalitu a práci.

Na fantastické výtvory výherců se můžete podívat i Vy:

PRÁCE DĚTÍ Z PROJEKTU VELIKONOCE

Jsme velmi pyšní na naše žáky a jejich velikonoční výtvory, posuďte sami 🙂

Děti na 1. stupni tvořily zajíčky, kuřátka a tulipány z vajíček a zeleniny, zajíčky z ponožky a papíru, zdobily velikonoční vajíčka podle své fantazie; vytvořily koloběh života kuřátka a napsaly velikonoční básničky.

Kluci a holky na 2. stupni pro změnu připravovali jarní vajíčkovou pomazánku, zjišťovali symboly Velikonoc, prováděli experiment se syrovým vajíčkem v octu, a taky vyráběli ponožkové zajíčky, zdobili vajíčka a bavili se velikonoční křížovkou.

Více fotografií naleznete TADY. Děti i nás moc potěší, když se podíváte, jak jsme šikovní 🙂

O velikonočním projektu si také můžete přečíst příspěvek od naší skvělé REDAKCE:

Před velikonočními prázdninami měla celá škola projektové dny. Vzniklo několik skupin a v každé byl, jak první stupeň, tak i druhý (byli jsme různě rozdělení). Měli jsme každý den 3 hodiny a pokaždé nějakou aktivitu na jiné téma. Přidělili nám určené paní učitelky, každá skupina měla ty stejné, ale vždy v jiný čas. 

Jak už jsme zmiňovali, každou hodinu byla jiná velikonoční aktivita. Např. jsme dělali vaječnou pomazánku (což bylo super), nebo měli různé hry, vyrábění, pokusy, hádanky a také jsme se dozvěděli jaké jídla jedí o Velikonočních svátcích v jiných zemích. 

My osobně si myslíme, že tento projekt byl zajímavý, něco jsme se přiučili a bylo to skvělé odreagování od online výuky.

S pozdravem, Vaše redakce.

ŠKOLNÍ PROJEKT „ROBOT“ aneb připomínáme si Karla Čapka

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.

Inspirací ke školnímu projektu na 2. stupni bylo 130. výročí narození Karla Čapka. Během projektu se žáci při distanční výuce, kde mimochodem museli projevit větší samostatnost a odpovědnost, seznámili prostřednictvím prezentací a online hodin s dílem a osobností Karla Čapka, původem a významem slova robot. Pracovali s textem dramatu RUR a samostatně vyhledávali informace na internetu. Výsledkem pak bylo vypracování slohové práce, výukového plakátu (v aplikaci Jamboard) či výtvarné práce na téma ROBOT

Prohlédněte si fantastické práce našich žáků. Moc se jim to povedlo!

Práce žákyně 9.třídy Viktorie Cvikové na téma Vánoce v AJ

I chose Christmas because it’s my favourite holiday of the year. It feels like everything’s stopped and everybody is at peace. It’s a very magical time. And this year wasn’t an exception.

I woke up really early at 6 AM like every Christmas morning, because I am always so excited for the whole day. I told myself that this year I would like to try fasting to see a golden pig, but I gave it up at breakfast as I suspected. For breakfast I had Christmas bread, which my mum made the day before and also I had my favourite Christmas cookies, while I was watching fairy tales all morning and also for the rest of the day.  Then we had  lunch, which consisted of wannabe fish soup (soup without fish), because we don’t like it, and for the main course we had “Kuba” with mushrooms. It’s a very good and light lunch, because we want to have some space in our bellies, of course for the delicious dinner. After lunch we were just staying together on the sofa and watching some more Christmas fairy tales.

Every year at about 4PM we have tradition of going to the cemetery. We go there to lit a few candles and it is also a great way how to go for a walk with our dog and it makes us a little bit hungry. Actually I don’t really like cemeteries, but on Christmas it’s really nice to see so many lighted candles. I think it’s nice to remember our departed loved ones.

After that we slowly started to prepare for dinner. My sister and I had a shower and our got changed into Christmas outfits. I am always so stressed out. Meanwhile my mum started to fry wrapped steaks and fillets… Actually I don’t know what my dad did at that time 🙂

At 6PM when the Christmas dinner started, me and my sister came downstairs where our parents were waiting for us. We sat down at the table and as always my dad needed to take a lot of photos on the camera. Finally, we started eating, carols were playing in the background and food was delicious. I really liked the atmosphere. After dinner we were waiting for baby Jesus and then, of course, opened beautiful presents.

I enjoyed this Christmas time as much as possible, even if there is COVID-19. Spending a lot of time with my family was really great and I hope that in 2021 everyone will be healthy and strong.

ŽÁCI ANI LETOS NEZAPOMNĚLI NA BABIČKY A DĚDEČKY

Přáníčka, která vyrobili žáci naší školy, letos opět poputují do Domova pro seniory s pečovatelskou službou Žatec. Všem přejeme hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

PROJEKT RECYKLOHRANÍ – Poděkování za splnění úkolu Velké pátrání po sklenici vod

Naše škola obdržela PODĚKOVÁNÍ za vypracování prvního osvětového úkolu letošního školního roku s názvem Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici:

  

Vyjádření organizátorů projektu:

Jste úžasní!

Moc nás těší, že i v této náročné době nezapomínáte na environmentální vzdělávání a žáky vedete k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Za Recyklohraní srdečně zdraví

Helena Šešinová

Čteme pro Kuře

Milí rodiče a žáci,

chcete se s námi zapojit do projektu Čteme pro Kuře, který pomáhá již 23 let zdravotně a sociálně znevýhodněným českým dětem a dětem v ohrožení a v krizi? Pokud ano, více informací zjistíte zde. Projekt funguje přes www.ctenipomaha.cz, což je úžasný projekt, kterým můžete pomáhat i v řadě dalších charit. Čtení tak pomáhá nám samotným a my zároveň pomáháme druhým. 🙂 Děkujeme, že do toho jdete s námi.

Podzimní úklid kolem řeky Ohře 15.10.2020 

Žáci pečlivě uklidí oba břehy řeky Ohře od hřiště FK Slavoj Žatec přes železný most po cyklostezce směrem k fotbalovému hřišti s umělým povrchem přes lávku zpět k hřišti FK Slavoj Žatec.

Při podzimním úklidu na březích řeky Ohře v rámci projektu 72hodin vyčistí žáci IX. třídy tuto lokalitu od odpadků z naší lidské činnosti. Pomohou přírodě uložit se k zimnímu spánku. Pro některé z lidí je zřejmě nepřekonatelný problém využívat odpadkové koše a uklidit po sobě. Do akce se společně s žáky zapojí opět pan školník, Martin Krabec, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohou i místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce a Městský úřad Žatec, odkaz zde.

PROJEKT RECYKLOHRANÍ 2019-2020

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů naší školy

V loňském roce naši žáci díky Recyklohraní odevzdali k recyklaci 359 kg vysloužilých elektrozařízení

Elektrospotřebiče obsahují velké množství materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Žáci, jejich rodiče i učitelé v naší škole jsou si vědomi významnosti třídění elektra. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše škola přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos školy k ochraně přírody, vyplývá, že jsme díky odevzdaným elektrospotřebičům na naší škole uspořili 6,09 MWh elektřiny, 500,18 litrů ropy, 26,92 m3 vody a 0,23 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,90 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 23,76 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná, a kteří tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

(viz Certifikát)

Na kole dětem

V pátek 17. ledna 2020 žáci I. a II. stupně naší školy absolvovali ve školní tělocvičně přednášku v rámci projektu NA KOLE DĚTEM. Známý sportovec a cyklista pan Josef Zimovčák seznámil děti se svými sportovními aktivitami a předvedl jim i pověstný velociped, na kterém projel řadu významných cyklistických závodů. Během vystoupení upozornil na důležitou úlohu sportu a pohybu, který patří mezi nejúčinnější formy zdravotní prevence a měl by být samozřejmou součástí našeho života.
Cílem celého projektu je nejen finanční pomoc onkologicky nemocným dětem, ale i veřejnou debatou upozornit na tuto zdravotní problematiku. V roce 2019 proběhl již desátý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou.

Tři králové

V prvním lednovém týdnu po vánočních prázdninách naši školu navštívili Tři králové. Dětem připomněli tuto tradici, děti se dozvěděly, kterými dary kdysi uctili Ježíška v Betlémě, vysvětlili jim, co znamená nápis K + M + B + 2020, seznámili je s charitativní Tříkrálovou sbírkou, která letos probíhá již 20. rokem a společně si zazpívali koledu „My tři králové jdeme k vám“.

Samozřejmě na dveře nejen školy, ale i každé třídy Tři králové všem za odměnu napsali nápis K + M + B + 2020, což jsou počáteční písmena latinských slov Christus mansionem benedictat, což znamená „Ať Kristus požehná tomuto domu“ a písmeno K pravděpodobně plyne z počeštěné formy jména Christus – Kristus. Křížky mezi jmény, které bývají často nesprávně zaměněny za znaménko plus, zastupují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna i Ducha Svatého. Časem si lidé z latinských písmen vymysleli jména „králů“ – Kašpar, Melichar a Baltazar, ačkoliv se dodnes neví, kolik jich přesně bylo a už vůbec se neví, jak se jmenovali.

Každopádně je to krásná tradice, tak K + M + B + 2020 Vám všem!

Krabice od bot

V předvánočním čase se naše škola zapojila do celostátní sbírky „Krabice od bot“, kterou již po osmé pořádala Diakonie ČCE a která má za cíl potěšit dárky děti z chudších rodin v České republice. Iniciátorkami a organizátorkami sbírky hraček v naší škole byly žákyně ze třídy 9. A Daniela Hanová a Natálie Holasová, které nejenže ostatní třídy o projektu informovaly, ale hračky vybíraly, čistily a třídily a v neposlední řadě i balily do krabic od bot a vánočního papíru.
Na naší škole se tak díky všem štědrým dárcům vytvořilo 11 krabic plných krásných dárků, které pod stromečkem potěšily děti ve věku od 1 do 13 let.
Velmi rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se ve prospěch jiných dětí vzdali svých hraček a děvčatům z deváté třídy za hezký nápad a celou organizaci.

Projekt Egypt

Žáci 6. třídy během prosince navštívili starověkou egyptskou civilizaci formou projektu EGYPT. Učivo o starověkém Egyptě si žáci osvojili během dějepisu a výtvarné výchovy, seznámili se s nejzajímavějšími památkami egyptské historie. Na základě obdržených obálek s indiciemi si poté vyzkoušeli vyhledávání informací a přípravu obrazového i textového materiálu na vytvoření výukových plakátů. Pracovali ve skupinách a své poznatky pak následně prezentovali před ostatními spolužáky. Výtvarně také zpracovali portrét vybraného faraona s hieroglyfickými nápisy.
Díky mezipředmětovým přesahům a využití alternativních metod se podařilo prohloubit zájem žáků o dávnou historii, rozvíjet schopnost vnímat umělecké dílo, hledat originální řešení v tvůrčích činnostech.

Dětský ráj

Žáci VII. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny se rozhodli navázat na velmi úspěšnou aktivitu, tematické odpoledne pro děti ze školní družiny. Jsou rádi, když se jejich spolužáci smějí a baví, rozhodli si tedy realizovat každé pondělí pro své malé spolužáky zábavné odpoledne, jehož zaměření si budou volit sami účastníci.

Na úvodní setkání si organizátoři, žáci sedmé a několik děvčat z osmé třídy, připravili soutěžní odpoledne se sportovním a environmentálním zaměřením.Na děti čekala stanoviště se sportovními, přírodovědnými, environmentálními a vlastivědnými soutěžemi. Žáci plnili úkoly s velkým entuziasmem a nadšením.

Srdečné poděkování patří především zapojeným žákům sedmé a osmé třídy za pečlivou přípravu, zodpovědný přístup, a zvláště ochotu udělat radost jiným. Je obdivuhodné, že i v dnešní konzumní společnosti jsou někteří dospívající ochotni nezištně obětovat volné odpoledne pro dobrou věc.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Exkurze Praha

Ve čtvrtek 21. 11. se žáci třídy 9. A, 9. B a 7. A zúčastnili exkurze do Prahy, kde s paní průvodkyní navštívili národní kulturní památku Vyšehrad. Procházkou si prošli všechna známá místa, jako jsou Táborská a Leopoldova brána, rotunda sv. Martina, vyšehradský hřbitov, Slavín a Čertův sloup a nahlédli také do basiliky sv. Petra a Pavla. Po občerstvovací pauze přešli do budovy Národního divadla, které formou komentované prohlídky prošli doslova od sklepa až po půdu. Ve sklepních prostorách se seznámili s historií založení divadla, prohlédli si základní kameny a pak se přemístili do hlediště, na balkon a foyer, kde měli možnost shlédnout umělecká díla. Na závěr si prohlédli Most Legií a Národní třídu z ptačí perspektivy balkonu Národního divadla.

VIII. třída – Exkurze do IQLandie Liberec

Ve čtvrtek 7. 11. navštívili žáci ZŠ Žatec, nám. 28. října vzdělávací science centrum IQLandia Liberec. V rámci základní expozice nabízí moderní středisko vzdělávání zajímavé výukové programy a pestré spektrum aktivit pro zážitkové učení.

V deseti expozicích lze nalézt přes 400 interaktivních exponátů z oblasti astronomie, geologie, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, techniky i matematiky, přičemž je kladen důraz na inter a multidisciplinaritu. Mnohé z předváděných experimentů jsou založeny na mezipředmětových vztazích a provázanosti jednotlivých oblastí.

Dětem se návštěva IQLandie Liberec líbila, nejvíce ocenili možnost aktivně se zúčastnit některých experimentů.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Podzimní úklid na březích řeky Ohře

„TO JSEM JÁ, TVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
co ty o mně vlastně víš,
zdalipak mi rozumíš,
jaký postoj ke mně máš,
co pro mě i sebe uděláš?
Chraň mě a budeš chránit i sám sebe.“

Podzimním úklidem na březích řeky Ohře přichystaližáci VIII.třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019 přírodu kzimnímu spánku, i přes poměrně nepříznivé počasí. Do úklidové akce se společně s žáky zapojili také pan školník, Martin Krabec, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohli místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce, Městský úřad Žatec a Městská policie Žatec. Žáci požádali o podporu a aktivní pomoc nejenom své rodiče, ale rovněž širokou veřejnost.

Počasí nám příliš nepřálo, občas nás potrápil déšť, ale i přes nepříjemné podmínky uklízely děti skutečně s nadšením. Při úklidu jsme nalezli také černou skládku, o které jsme následně informovali Městskou policii v Žatci. Nasbíraného odpadu bylo opět velké množství, bohužel i přes fakt, že tuto lokalitu pravidelně dvakrát ročně uklízíme. Mezi odhozenými věcmi jsme nacházeli např. kbelíky, kovové lešení, matrace atd. Nejčastěji byly břehy řeky „krášleny“ plastovými lahvemi a plechovkami. Dokonce jsme zahlédli labuť, která si opatřila originální „ozdobu“ krku, plastový kelímek, marně se ho snažila zbavit. Zřejmě o takový náhrdelník nestála.

Poděkování si zaslouží nejenom všichni zúčastnění žáci, ale také pan školník, který nám pomohl s technickým zabezpečením akce, technické služby města, městská policie a městský úřad.

Děkujeme také všem, kteří jsou natolik zodpovědní, že odhazují své odpadky do košů, a to nejlépe do těch na tříděný odpad.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová, Základní školaŽatec, nám. 28. října 1019, okres Louny